Provincie Limburg zorgt voor structurele zorgplanning

Op de tweede Novemberzitting van het Limburgse provinciebestuur is donderdag het thema Sociaal Limburg aan bod gekomen. Hierbij werden de prioriteiten van het provinciale beleid op vlak van kinderopvang, rusthuisbedden en andere zorgvraagstukken verduidelijkt. Eén van de belangrijkste acties voor 2014 is de uitwerking van een strategisch plan om de zorgbehoeften per gemeente in kaart te brengen.

tmas

Het provinciale beleid onder de noemer Sociaal Limburg spitst zich toe op de uitdagingen die de provincie in de zorgsector te wachten staan. Uiteraard speelt de vergrijzing hierin een belangrijke rol. Daarenboven duiken er nieuwe problemen op, want door de economische crisis die in Limburg nog harder toeslaat dan elders, is bijvoorbeeld het aantal Limburgse kinderen dat in armoede wordt geboren, opvallend gestegen (vijf jaar geleden was dat nog 7 procent, nu 11 procent).

De Bestendige Deputatie wil deze moeilijkheden oplossen door onder meer de achterstand in het aantal beschikbare bedden van zorgvoorzieningen weg te werken. "Een beweging die structureel moet aangepakt worden", aldus gedeputeerde voor Welzijn, Frank Smeets (CD&V). "Eén van de acties die we in 2014 zullen uitvoeren, is het opstellen van gemeentelijke zorgplannen. Dit houdt in dat we specifiek voor de betrokken gemeente laten bestuderen waar de juiste noden liggen over een periode van 20 tot 30 jaar. Op die manier kunnen lokale besturen, OCMW's, zorginstellingen en privé-initiatieven gericht het aanbod versterken. We krijgen op die manier ook een provinciaal overzicht van de spreiding per regio en per specialisatie in de zorg."

Belga, Archieffoto

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio