Kinderopvang in kerk Alt-Hoeselt, in andere kerken bib en feestzaal

In Hoeselt is de voorbije maanden nagedacht over herbestemming van kerken. Volgens burgemeester Guy Thys zijn er al heel concrete plannen: zo wordt de kerk van de Onze- Lieve-Vrouwparochie ingericht als de gemeentelijke bibliotheek en de kerk van Alt-Hoeselt wordt gedeeltelijk omgebouwd tot voor- en naschoolse kinderopvang. Voor de kerk van Romershoven zijn de plannen iets minder concreet, maar er wordt gedacht aan een gemeentelijke feestzaal.

awillems

Burgemeester Guy Thys (N-VA) ontvouwde de plannen donderdagavond tijdens de gemeenteraad. De meerderheid (Open Vld-N-VA-CDH )keurde daar, samen met drie raadsleden van oppositiepartij Best, voor meer dan 400.000 euro investeringen goed in de zeven Hoeseltse kerken. Twee Best-raadsleden, Marc Jehaes en Steven Driesen, onthielden zich. “Wij zijn niet tegen investeringen in kerken, maar aan de gemeenteraad is geen kerkenplan voorgelegd met een duidelijke toekomstvisie over het gebruik van de kerkgebouwen.”

Maar volgens burgemeester Thys is er al maanden overleg aan gang, zowel met de federatieraad Hoeselt, als met de aparte kerkfabrieken over mogelijke herbestemmingen voor de kerken.

Lees vandaag meer in Het Belang van Limburg.

FrPe

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio