Fiscus int al voor 17 miljoen aan openstaande boetes

Uw verkeersboete niet betalen? De fiscus komt ze gewoon halen. Via de personenbelasting houdt de fiscus het verschuldigde bedrag gewoon af. Tijdens de eerste tien maanden van dit jaar is op die manier al voor 17 miljoen euro aan openstaande boetes gerecupereerd. Een absoluut record.

evrolix

Wie bijvoorbeeld nog een verkeersboete van 150 euro heeft openstaan en 2.000 euro moet terugkrijgen van de fiscus, zal maar 1850 euro op zijn rekening terugvinden. Sinds 1 januari kan de belastingdienst onbetaalde boetes eenvoudiger verrekenen via de tegoeden die de burger nog heeft bij de fiscus. Er is geen tussenkomst van een politierechter meer nodig. Het resulaat van die ingekorte procedure laat zich voelen: de fiscus heeft tijdens de eerste tien maanden van dit jaar al 17 miljoen euro kunnen terughalen. Ter vergelijking: in heel 2012, toen de procedure nog niet zo soepel was, werd er voor 15,7 miljoen euro geïnd.

Verkeersovertredingen

"Onze diensten doen al enkele jaren aan zogenaamde schuldvergelijking", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Wanneer een burger recht heeft op een terugbetaling van personenbelasting en we kunnen vaststellen dat dezelfde burger nog een of meerdere boetes heeft openstaan, trekken we het verschuldigde bedrag af." "Het grootste deel zijn van de openstaande boetes zijn verkeersovertredingen", zegt Adyns. "Maar er zitten ook zaken tussen van de RVA, bijvoorbeeld de terugbetaling van onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen."

WIM BRILLOUET Archieffoto Photo News