Vakbond vreest dat N-VA "rijken rijker wil maken"

Print
Vakbond vreest dat N-VA "rijken rijker wil maken"

Vakbond vreest dat N-VA rijken rijker wil maken

Het lijkt erop dat de N-VA niet alleen de federale staat wil ontmantelen, maar ook de welvaartsstaat. Tot die conclusie komt de socialistische vakbond ABVV, op basis van de berichten in de media over de congresteksten van de Vlaams-nationalisten.

Lees ook: N-VA wil belasting op loon verlagen tot 40 procent

"Verkiezingsbeloften over belastingverminderingen die de rijksten ongemoeid laten, maar de gewone burger pijn doen", luidt de analyse.

De N-VA stuurde maandag de voorbereidende teksten van het verkiezingscongres naar haar leden. In die teksten staat dat de partij de belasting op het gemiddelde loon wil verlagen tot 40 procent en de automatische loonindexering wil afschaffen. "Hier worden vooral de rijken (in een hoge belastingschijf, nvdr.) beter van", vindt het ABVV, "terwijl de koopkracht van de mensen niet meer veilig gesteld wordt."

De N-VA stelt ook voor om de overheidsuitgaven tot minstens 2016 te bevriezen. De socialistische vakbond waarschuwt dat dat kan leiden tot duurdere gezondheidszorg en duurder onderwijs.

De vakbond gaat de voorstellen de volgende dagen van nabij bekijken. "We raden iedereen aan om dit te doen en om na te gaan welke bevolkingsgroepen er met deze voorstellen op vooruit gaan en welke niet", klinkt het.

Belga, Foto PN