Steeds meer gezinnen hebben niet genoeg geld voor huishuur

Print
Steeds meer gezinnen hebben niet genoeg geld voor huishuur

Steeds meer gezinnen hebben niet genoeg geld voor huishuur

Steeds meer gezinnen komen in de problemen omdat ze hun huishuur niet meer kunnen betalen. Daardoor dreigen ze dan uit het huis gezet te worden. Vorig jaar ging het om 13.571 gezinnen die voor de vrederechter moesten verschijnen. Dat zijn er 800 meer dan in 2011, schrijft De Standaard, op basis van cijfers bij de OCMW's.

De vrederechter is verplicht om de OCMW's in te lichten wanneer er een verzoekschrift wordt ingediend voor een uithuiszetting. De OCMW's kunnen dan tussenkomen, maar vaak escaleert het conflict tussen huurder en verhuurder.

Huurgarantiefonds

In sommige gevallen gaat het om pure pech. Iemand die zijn baan verliest en moet terugvallen op een vervangingsinkomen, kan de huur niet meer betalen. "Het is een structureel probleem, want de vervangingsinkomens liggen te laag. De Europese armoedegrens ligt hoger", zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). "De huurprijzen op zich zijn niet te groot. Wel gaat er een te groot stuk van het inkomen naar huishuur", meent zij.

Als maatregel vraagt de VVSG de huurders op de private markt om volgend jaar in het huurgarantiefonds te stappen. Daarmee worden ze tegen 75 euro per huurcontract tijdelijk beschermd tegen wanbetaling. De steun die ze van het fonds kunnen krijgen bedraagt maximaal 2.700 euro.

archieffoto