CD&V wil "grooming" strafbaar maken

Print
CD&V wil "grooming" strafbaar maken

CD&V wil grooming strafbaar maken

CD&V wil dat pedofielen die potentiële slachtoffers benaderen via het internet al door het gerecht gestraft kunnen worden. "Grooming", zo heet het fenomeen, is al in Nederland strafbaar en is onder meer van toepassing op de man die ervan verdacht wordt honderden meisjes via het internet te hebben verleid. CD&V-senator Cindy Franssen diende vorig jaar in ons land een voorstel in om grooming ook in ons land strabaar te maken.

Het CD&V-voorstel valt uiteen in twee luiken. Het voorstel wil vooreerst de strafmaat verzwaren als de dader doelbewust zijn minderjarig slachtoffer - al dan niet via het internet - voorafgaandelijk benadert om later strafbare feiten te plegen.

"Door deze benaderingsstrategie tracht de dader een klimaat van vertrouwen te scheppen ten aanzien van de kinderen, wat hen immers extra kwetsbaar maakt. Het misbruiken van die vertrouwensband door seksueel geweld versterkt daarenboven het psychologisch trauma dat de feiten met zich meebrengen", zegt Franssen.

Online

Het tweede luik van het voorstel stelt "online grooming" apart strafbaar. "De komst van de nieuwe communicatietechnologieën maakt het mogelijk om vanop afstand kinderen te benaderen en met hen een vertrouwensband op te bouwen, met als doel het kind later te misbruiken", legt Franssen uit. "Het voorstel laat toe dat een volwassene al bestraft kan worden als deze na het benaderen van het kind via het internet een ontmoeting regelt en die persoon zich naar de plaats van de ontmoeting begeeft of wil begeven. Zo kan de grijze zone worden aangepakt, waarin nog geen sprake is van het plegen van daadwerkelijk seksueel geweld, maar waar wel gebruik wordt gemaakt van de informatie- en communicatietechnologie om kinderen te benaderen."

Belga
Archieffoto