Ook schaliegasboringen moeten beoordeeld worden op milieueffecten

Print
Ook schaliegasboringen moeten beoordeeld worden op milieueffecten

Ook schaliegasboringen moeten beoordeeld worden op milieueffecten

Ook schaliegas- en steenkoolgasboringen kunnen pas plaatsvinden nadat het effect op het milieu is onderzocht. Dat standpunt heeft het Europees Parlement woensdag ingenomen in het kader van een herziening van de Europese milieueffectenrichtlijn.

De Europese milieueffectenrichtlijn stipuleert dat bedrijven de effecten op het milieu in kaart moeten brengen wanneer ze een projectvoorstel indienen. Die plicht moet volgens de Europarlementsleden voortaan ook gelden voor het zogenaamde "fracken", een techniek waarbij men harde bodemlagen doorbreekt met het oog op de winning van schaliegas of steenkoolgas.

De winning van schaliegas heeft in de VS al een bescheiden energierevolutie veroorzaakt en vindt ook in Europa meer ingang. Steeds meer wordt echter gewezen op de risico's van "fracken" voor milieu en gezondheid. Zowel Ivo Belet (CD&V), Kathleen Van Brempt (sp.a) als Bart Staes (Groen) juichen dan ook toe dat de exploratietechniek aan strenge milieuvoorwaarden wordt gekoppeld. In tegenstelling tot zijn collega's wijst Belet wel op de potentiële voordelen van schaliegas.

Het voorstel omvat ook maatregelen die belangenconflicten bij de opmaak van de rapporten moeten verijdelen. Ook is voorzien dat burgers beter geïnformeerd en geraadpleegd wordt over grootschalige projecten in hun buurt. Het parlement gaat nu onderhandelingen aanknopen met de lidstaten over de herziening van de richtlijn.

Belga
Archieffoto