Deurwaarders krijgen nieuw statuut

Print
Deurwaarders krijgen nieuw statuut

Deurwaarders krijgen nieuw statuut

De deurwaarders krijgen een nieuw statuut. Dat besloot de Kamercommissie Justitie zopas op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). N-VA en VB onthielden zich bij de stemming, de groenen waren afwezig.

België telt 550 deurwaarders, van wie 90% mannen. Een deurwaarder is gemiddeld 44 jaar en de helft van hen werkt alleen. Maar omdat hun benoeming niet volgens objectieve criteria verloopt staan momenteel zo'n 10% van de posten open. Benoemingen worden immers steeds meer bij de Raad van State betwist en die procedures slepen aan.

Annemie Turtelboom diende daarom een ontwerp in om het statuut van de deurwaarders te hervormen en dat werd zopas goedgekeurd. Wat werd gestemd?

* De benoemingen zullen objectiever verlopen. Kandidaat-gerechtsdeurwaarders zullen voortaan een vergelijkend examen moeten afleggen om benoemd te geraken. Dat examen komt naast hun verplicht rechtendiploma en hun stage.
* Wie daarna vijf jaar kandidaat-gerechtsdeurwaarder is geweest, kan zich kandidaat stellen om benoemd te worden tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal dan opnieuw moeten verschijnen voor de benoemingscommissie. Deze commissie maakt een lijstje met de drie meest geschikte kandidaten op. Daarna benoemt de minister.
* Kandidaat-gerechtsdeurwaarders krijgen dezelfde rechten en plichten als gewone deurwaarders.
* Als een deurwaarder alleen werkt en ermee stopt, dan moet zijn opvolger alle lopende contracten overnemen. Dat geldt zowel voor arbeidsovereenkomsten als voor huur- en andere contracten over het kantoor en de infrastructuur. Momenteel werkt de helft van de deurwaarders alleen.
* De tucht wordt voortaan op het niveau van de hoven van beroep georganiseerd, niet meer op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen. De deurwaarders zullen dus niet meer berecht moeten worden door collega's uit hun eigen arrondissement. In het ieder tuchtcollege zitten twee gerechtsdeurwaarders, een voorzitter-magistraat en een externe. De tuchtcommissie kan geldboetes tot 25.000 euro opleggen en preventieve schorsingen opleggen, net zoals dat bij notarissen het geval is.

Verjonging

Turtelboom hoopt dat deze hervormingen zullen leiden tot een verjonging en een vervrouwelijking van het beroep, zoals dat eerder het gevolg was van de hervorming van de statuten van advocaten en notarissen.

JDW

Archiefbeeld Photo News