Gerecht verbiedt tiener die monnik wil worden België te verlaten

Print
Gerecht verbiedt tiener die monnik wil worden België te verlaten

Gerecht verbiedt tiener die monnik wil worden België te verlaten

Het Gentse hof van beroep laat de jongen, die richting India wou trekken om er een opleiding te volgen in een boeddhistisch klooster, nog niet toe om het land te verlaten. "Het blijft zeer de vraag of de minderjarige in staat is om de gevolgen van zijn beslissing realistisch in te schatten", stelde de jeugdkamer van het hof van beroep maandagnamiddag.

Het hof van beroep hervormde vorige maand de beslissing van de jeugdrechter in eerste aanleg en oordeelde dat er eerst een onderzoek moest gevoerd worden naar de precieze toestand en omstandigheden waarin de minderjarige leeft. De advocaat van de moeder van de jongen bracht vorige week woensdag nieuwe elementen aan, die moeten mogelijk maken dat de minderjarige toch toestemming krijgt om het land te verlaten.

De zaak werd toen met gesloten deuren behandeld, omdat het hof van beroep het privéleven van de jongen wil respecteren. De oom van de jongen vroeg een vrijwillige tussenkomst, maar het hof oordeelde dat er tussen de oom en de minderjarige geen sprake was van een gezinsleven.

Voorlopige maatregelen

De jeugdkamer van het Gentse hof van beroep oordeelde maandag dat er voldoende aanwijzingen zijn dat een dringende bescherming van de minderjarige noodzakelijk is. De jongen moet gedurende dertig dagen ambulant opgevolgd worden in een observatie- en oriënteringscentrum in Eeklo. Het gaat opnieuw om voorlopige maatregelen. Ook het verbod om naar India te vertrekken, en het algemeen verbod om België te verlaten, zijn voorlopig.

Het hof stelde in het arrest onder meer dat het maatschappelijk onderzoek, dat nog niet afgerond is, volledig moet worden afgewerkt. Uit het onderzoek in de zaak bleek onder meer dat de moeder niet het uitsluitende ouderlijke gezag heeft en dat de jongen niet zou voldoen aan de regelgeving inzake de leerplicht. Zijn schoolse traject is niet stabiel en hij kampt met een ernstige achterstand. Het hof stelt zich ook vragen bij het feit "dat hij voor een lange periode zou verblijven in hem nog niet bekende school- en leefomgeving".

"We gaan meewerken en we hopen dat er gauw een oplossing komt", zei de moeder van de jongen bij het verlaten van het gerechtsgebouw.

Belga