Bourgeois: "Boete voor burgemeester Kraainem is Franstalig vonnis"

Print
Bourgeois: "Boete voor burgemeester Kraainem is Franstalig vonnis"

Bourgeois: Boete voor burgemeester Kraainem is Franstalig vonnis

De Brusselse rechtbank in eerste aanleg heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) veroordeeld tot 40.000 euro materiële en morele schadevergoeding aan de niet-benoemde burgemeester van Kraainem Véronique Caprasse (FDF). De minister kondigt aan in beroep te zullen gaan.

Lees ook: Bourgeois moet niet-benoemde burgemeester Kraainem 40.000 euro

Bourgeois ontwaart twee soorten rechtspraak: een 'Nederlandstalige', te vinden in de interpretatie van de Raad van State, en een 'Franstalige', te vinden in het vonnis van de (Franstalige) rechtbank van eerste aanleg in Brussel. "Die laatste verwerpt de rechtspraak van de Raad van State, hoewel die in principe algemeen geldig is."

Bom

De minister wijst op het belang van de omzendbrief-Peeters, die stelt dat Franstaligen in faciliteitengemeenten als Kraainem elke keer opnieuw moeten verzoeken om bestuursdocumenten in het Frans. Anders zouden die faciliteitengemeenten net als het Brussels gewest een tweetalig statuut krijgen. "Het vonnis van de burgerlijke rechtbank legt een tijdbom onder de taalwetgeving en de taalevenwichten", besluit Bourgeois.

De zaak staat los van de (nog lopende) procedure voor de Raad van State tegen de beslissing om Caprasse, maar ook de aangeduide burgemeesters van Wezembeek-Oppem en Linkebeek, niet te benoemen. Het is enkel via die weg dat hun niet-benoeming al dan niet kan teruggeschroefd worden.

Belga, Foto's PN