Seks & Relaties

Kansarme kinderen krijgen te weinig borstvoeding

Print
Kansarme kinderen krijgen te weinig borstvoeding

Kansarme kinderen krijgen te weinig borstvoeding

Kinderen die opgroeien in een situatie van kansarmoede, en met een moeder van Belgische origine, krijgen veel minder borstvoeding dan andere kinderen, respectievelijk 35 procent tegenover 61 procent. Naast het promoten van borstvoeding voor alle kinderen, zet Kind & Gezin extra in op het stimuleren van borstvoeding in kansarme gezinnen met autochtone moeders.

Kinderen met een moeder van niet-Belgische origine blijken frequenter borstvoeding (74 procent) te krijgen dan kinderen met een moeder van Belgische origine, ongeacht het feit of het gezin in kansarmoede leeft (72 procent) of niet.

Drempels

Een waaier van drempels zorgt ervoor dat kinderen in kansarmoede, van wie de moeder van Belgische afkomst is, minder borstvoeding krijgen, meent Rudy De Cock, stafmedewerker beleidscoördinatie van Kind & Gezin. "Een belangrijke drempel is het ontbreken van een steunende omgeving. Ervaringsuitwisseling tussen moeders en aanstaande moeders is belangrijk, maar die mensen moeten ook vertrouwd zijn met de specifieke leefsituatie van kansarmen."

Uit onderzoek bleek dat er niet alleen vooroordelen leefden, bij gezinnen in kansarmoede staat borstvoeding onder druk omdat andere bezorgdheden een prominentere plaats innemen. "Moeders zien dat zelf niet als een drempel, maar het zijn de hulpverleners die zeggen dat het gegeven meespeelt. Vergeet niet dat mensen in kansarmoede bezig zijn met overleven en dikwijls in een multiproblematische leefsituatie zitten."

Status flesvoeding

Voorts blijkt dat flesvoeding ook een hogere status heeft. "Mensen investeren er soms in om aan te geven dat ze 'het beste' voor hun kind willen."

>Belga, archieffoto

Niet te missen