Duurzaam Limburg

Op bezoek bij de boer

Het grote publiek bewust maken voor het belang van land- en tuinbouw is een kernpunt in het beleid van gedeputeerde voor Landbouw en Plattelandsbeleid Inge Moors. Dat gebeurt onder meer met boerderijbezoeken.

fvranckx

"Onze land- en tuinbouwers kweken met passie groenten en vee", zegt gedeputeerde Moors. "Het project'Boeren met Klasse' neemt kinderen mee naar de boerderij om er te zien, horen, voelen, ruiken en smaken hoe de landbouwer voedsel kweekt mét respect voor mens, dier, plant en land."

Didactisch pad

Guy Goffin van boerderijinitiatief Hoge Dries in Tongeren ontvangt jaarlijks meer dan 200 leerlingen. Guy Goffin: "Zij volgen een didactisch pad met educatieve borden. Zo leren ze meteen ook hoe personen met een mentale beperking - Hoge Dries is gegroeid uit Tehuizen voor Nazorg (Tevona) - hier mee de boerderij runnen."

Samen met vzw Plattelandsklassen

Voor de bezoeken werkt de provincie samen met de vzw Plattelandsklassen. Katrien Boeraeve: "Wij mikken op drie pijlers: plattelandsklassen organiseren, steun aan hoeves die groepen ontvangen en didactisch materiaal uitwerken. In heel Limburg doen nu 40 educatieve hoeves mee."

25.000 euro steun provincie

De vzw krijgt daarvoor 25.000 euro steun van de provincie. Gedeputeerde Moors: "Dat geld gaat enerzijds naar de deelnemende scholen - 50 euro per klasbezoek - en anderzijds naar vorming en individuele begeleiding van de boeren, onder meer voor promo en het uitwerken van educatief materiaal. Vorig jaar gingen 234 klassen met in totaal 5.181 leerlingen op hoevebezoek."

Info: www.limburg.be/boerenmetklasse.