Brusselse regering wil 6.000 nieuwe woningen per jaar realiseren

De Brusselse regering wil per jaar 6.000 nieuwe woningen realiseren tegen het jaar 2020. Dit om de bevolkingsgroei op te vangen.

awillems

De Brusselse regering van Rudi Vervoort is op vrijdag 20 en zaterdag 21 september afgezakt naar Luik om tijdens een seminarie de bakens uit te zetten voor de toekomst van het Gewest op korte, middellange en lange termijn.

Er zijn vier prioriteiten. Vooraan staat een ambitieuze woningproductie (6.000 per jaar) als antwoord op een toename van het inwonersaantal met 14.000 per jaar, via alle mogelijke vormen (reconversie van kantoren, verdichting ook door middel van hogere gebouwen, verstedelijking van braakliggende terreinen, enz.), met daarbij een aanzienlijk aandeel sociale woningen. De overheid neemt 20 procent van deze woningen ten laste, die op hun beurt voor 60 procent bestemd zullen worden voor de sociale inkomens en voor 40 procent voor de middelgrote inkomens.

Tweede prioriteit vormt de ontwikkeling van voorzieningen ter ondersteuning van de wijken en het dagelijkse leven (scholen geïntegreerd in stedenbouwkundige schoolprojecten, sportinfrastructuur, buurtwinkels).

Ten derde is er de ontwikkeling van de stadseconomie, gaande van de internationale sector tot de industriële en logistieke beroepen.

Tot slot is er een andere benadering van de mobiliteit, met daarbij een stadsontwikkeling die rekening houdt met de hiërarchie van de openbare vervoersknooppunten, de bevordering van de actieve modi (voetgangers en fietsers) en een doordacht gebruik van de wagen (verkeerscongestie en files verminderen).

Belga