thumbnail: null
thumbnail: null

Bouwen en renoveren: 10 tips

We spreken uit eigen ervaring: als je bouwt, zijn er zo veel dingen waar je moet op letten, dat er onvermijdelijk achteraf zaken zijn waarvan je denkt 'dat hadden we beter zo gedaan'. Maar toch, goede raad krijg je nooit genoeg.

wverhaert

1) In de sleutel-op-de-deursector is de taak van de architect meestal beperkt.Wil je dat de architect een uitgebreider takenpakket op zich neemt, bijvoorbeeld bij de materiaalkeuzes en het werftoezicht, maak hierover dan vooraf duidelijke afspraken. Hou er wel rekening mee dat aan die extra taken een prijskaartje vasthangt.

2) Zorg dat je woning afdoend geïsoleerd is. Vooral de vloer blijkt vaak onvoldoende geïsoleerd. Met hogere warmteverliezen, een hogere verwarmingsfactuur en een verminderd wooncomfort ten gevolge van koude voeten als resultaat. Staar je echter ook niet blind op het isolatiepeil alleen van de firma's, afdoende ventilatievoorzieningen zijn minstens even belangrijk.

3) Stopcontacten heb je nooit te veel. Denk ook tijdig aan de bekabeling voor een videoen parlofoniesysteem, domotica, enz.

4) Nogal wat bouwheren blijken tijdens het bouwproces ontevreden over de netheid op de werf. Een gouden tip: laat op voorhand op papier zetten wie wat moet opruimen. En blijft er wat afval liggen, reageer dan meteen, want een klein hoopje vuil in het begin resulteert al gauw in een berg afval op het einde van het bouwproces.

5) Vochtproblemen blijven één van de grootste pijnpunten van nieuwbouwwoningen. Controleer daarom in het lastenboek of de aannemer uitdrukkelijk aandacht besteedt aan waterkering tegen opstijgend vocht in metselwerk. Zowel bij de funderingsaanzet als bij lateien van vensters en deuren moeten waterkerende lagen of slabben worden aangebracht.

6) Zit de keuken in de prijs van de woning begrepen? Vraag dan vooraf na hoe het zit met de garanties en de dienst-na-verkoop op de toestellen en tot wie u zich moet richten bij eventuele defecten.

7) Vloeren en buitenschrijnwerk maak je best schoon vooraleer de voorlopige oplevering gebeurt, zodat alle zichtbare gebreken of beschadigingen duidelijk te zien zijn.

8) De voorlopige oplevering heeft, in tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, definitieve gevolgen. Laat je daarom bijstaan door je architect of een andere vertrouwenspersoon. Herlees het technisch en administratief lastenboek en onderstreep de punten waarmee je bij de oplevering rekening moet houden (termijnen, bedrag van de laatste factuur, enz.) Controleer kamer per kamer en noteer alles wat nog niet is afgewerkt, wat beschadigd is,wat niet correct werd uitgevoerd, of niet naar wens functioneert. Omschrijf de onvolkomenheden zo nauwkeurig mogelijk. Een formulering in de zin van 'de badkamer moet nog worden afgewerkt' is veel te vaag. Laat alle zichtbare gebreken en nog uit te voeren werken zorgvuldig op papier zetten. Alleen het geschreven woord heeft bewijskracht.

9) In het verleden waren meerprijzen een grotere plaag dan vandaag, maar toch blijven er grote verschillen bestaan tussen de bouwbedrijven onderling. Neem daarom de tijd om het plan, (zeker) de funderingsoplossing, de hoogte van de inplanting van de woning en de afwerking op voorhand grondig te bespreken. Alleen zo kunnen onaangename meerprijzen achteraf worden vermeden.

10) Wacht minstens een jaar vooraleer je je woning schildert, zodat kleine scheurtjes voor de aanvang van de schilderwerken kunnen worden bijgewerkt.

Photo News

Niet te missen