Landuyt wint pingpong over wet-Landuyt

Het pingpongspel tussen de Senaat en de Kamer over de wet-Landuyt is zopas beslecht in het voordeel van Landuyt.

drombouts

"Zijn" wet moet de gevolgen van procedurefouten beperken. Ze moet dus zorgen voor minder vrijlatingen en minder vrijspraken. De Kamer wil daarin verder gaan dan de Senaat, maar de Senaat keerde telkens terug naar de oude tekst.

De tekst reisde twee keer over en weer tussen Kamer en Senaat en elke kamer bleef bij zijn versie. Zopas besloot de Kamercommissie Justitie dat de aanvankelijke kamertekst van Landuyt wet zal worden.

Criminelen vrij

Het probleem is bekend. Politie of gerecht maken een procedurefout en daardoor moeten bepaalde criminelen worden vrijgelaten of vrijgesproken. Dat leidt meestal tot veel ophef bij de publieke opinie. De filosofie achter deze regeling is nochtans duidelijk: in een rechtsstaat moeten politie en gerecht zelf de regels respecteren. Onwettige huiszoekingen en telefoontaps kunnen dus niet, omdat ze tot willekeur kunnen leiden. Bewijs dat het gerecht zo in handen krijgt is nietig en het mag dus niet meer gebruikt worden. Dat is de filosofie achter de wet.

Antigoon

Om ervoor te zorgen dat toch niet al te veel grote criminelen de dans zouden ontspringen door allerlei procedurele futiliteiten, ontwikkelde het Hof van Cassatie op 14 oktober 2003 de "Antigoonregeling". Die werd ondertussen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gesteund.

Renaat Landuyt (sp.a) goot die Antigoonregeling in een wet. Volgens Antigoon wordt onwettig verkregen bewijsmateriaal alleen nietig verklaard in drie gevallen:

* Als de wet uitdrukkelijk zegt dat het bewijs nietig is als een bepaalde regel niet gevolgd is. Dat is maar uiterst zelden het geval. * Als de procedurefout de betrouwbaarheid van het bewijs aantast. Dat is bv. het geval bij een bekentenis verkregen onder foltering. Ook dit is uiterst zelden het geval. * Als het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Senaat

De Senaat ging akkoord met deze drie onderdelen, maar hij had daar aan toegevoegd dat bewijs dat verkregen is omdat een verkeerde rechter zich ermee bezig heeft gehouden ook nietig moet zijn. Dat gebeurde op voorstel van de Franstalige Kamer van het Hof van Cassatie.

Een voorbeeld. De politie doet een huiszoeking omdat dieren mishandeld worden. Daarvoor geeft de politierechter toestemming. Maar dan vindt de politie daar niet alleen enkele mishandelde honden, maar ook bewijzen van pedofilie. Voor dit laatste misdrijf kan een politierechter geen huiszoeking bevelen. Dat moet een onderzoeksrechter doen. Volgens de Franstalige Kamer van Cassatie zou dit bewijs over pedofilie nietig en dus onbruikbaar zijn.

Pingpong

Nadat de Senaat dit laatste deel had toegevoegd, schafte de Kamer dat laatste stuk van de wet-Landuyt opnieuw af en keerde terug naar haar eerdere, eigen tekst. Daardoor moest de tekst opnieuw naar de Senaat. Die veranderde het ontwerp opnieuw en keerde terug naar haar eigen tekst.

Zopas kwam de tekst opnieuw in de Kamercommissie Justitie. Zij keerde op haar beurt terug naar de aanvankelijke tekst van Landuyt. Het voorstel reisde dus twee keer over en weer tussen Kamer en Senaat en uiteindelijk werd dan toch de aanvankelijke regeling van Landuyt goedgekeurd. De tekst moet nu niet meer naar de Senaat en zal dus definitief worden.

JDW

Foto Photo News

Meer over Renaat Landuyt

Aangeboden door onze partners