"Koning Albert mag DNA-test weigeren, foto's bewijzen niets"

Print

Koning Albert mag DNA-test weigeren, foto's bewijzen niets

Volgens Guy Hiernaux, advocaat van koning Albert, is een DNA-test die moet bewijzen dat koning Albert de vader is van Delphine Boël niet aan de orde. De advocaat van de koning zegt ook dat hij het laatst contact had met zijn cliënt voor diens troonsafstand, en dat de koning hem toen liet verstaan dat hij weigert Delphine Boël te erkennen als zijn dochter.

Lees ook: Koning Albert erkent vaderschap Delphine Boël niet

Delphine Boël start een gerechtelijke procedure op om het vaderschap van Jacques Boël te betwisten en om zich te laten erkennen door koning Albert als zijn kind. "Er moet nu eerst een nieuwe agenda opgesteld worden", zegt Guy Hiernaux. "Daarna kan de zaak afgerond worden tegen juni of september 2014."

Eerst moet de vaderschapskwestie van Jacques Boël worden behandeld, alvorens de procedure tegen koning Albert wordt aangevat. "Maar de koning mag de afname van een DNA-test weigeren", zegt Liernaux. De gevolgen van een weigering moeten worden beoordeeld door de rechtbank en op dat vlak zijn er interpretatieverschillen. Sommige rechtbanken zien de weigering als een impliciete bekentenis, andere rechtbanken kennen er geen waarde aan toe. In dat geval moet een andere manier gezocht worden om verwantschap vast te stellen.

Misschien vormen de foto's waarop de koning met Delphine Boël en haar moeder te zien zijn wel een bewijs? Niet volgens de advocaat van de koning. "Men ziet een man, een vrouw en een kind. Men kan er uit afleiden dat ze mekaar kennen, maar men kan er niet uit afleiden dat de man de vader is."

Belga, foto's PN