Mensenrechten bestaan zestig jaar

Print
Mensenrechten bestaan zestig jaar

Mensenrechten bestaan zestig jaar

Vandaag zestig jaar geleden trad het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in werking. Dat verdrag is in de volksmond beter bekend door zijn hof in Straatsburg.

"Straatsburg" is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen een lidstaat van de Raad van Europa. Ieder van de 47 lidstaten van de Raad van Europa levert één rechter voor dit Hof, dat oordeelt over schendingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat verdrag garandeert basisrechten zoals het recht op leven, het verbod op foltering, het recht op vrije meningsuiting en op een eerlijk proces, op privacy en op godsdienstige beleving en het verbod op discriminatie. De arresten van het Hof zijn bindend voor alle lidstaten en ze zijn definitief.

Lemmens

De Belgische rechter is tot september 2021 professor Paul Lemmens (KULeuven). Hij is gespecialiseerd in gerechtelijk recht en mensenrechten.

Het Hof heeft naast zijn 47 rechters ook nog 675 griffiers, onder wie 8 Belgen.

67 miljoen

Het Hof zal in 2013 67 miljoen euro kosten. België draagt 5,1 miljoen bij aan de werking van de Raad van Europa, waarvan ongeveer een vierde naar het Hof gaat.

In 2012 velde het Hof 1.093 arresten, 899 daarvan veroordeelden het land waartegen een klacht was ingediend. Tegen België werden 6 arresten geveld, het waren alle 6 veroordelingen. Momenteel lopen 509 rechtszaken tegen België bij het Hof.

Turkije aan de top

Sinds 1959 velde het hof 13.324 veroordelende arresten. De staten die de mensenrechten het meest schenden zijn: Turkije (2.521 arresten, 19%), Italië (1.687 arresten, 12,6%) en Rusland (1.262 arresten, 9,4%).

Sinds 1959 werd België 126 keer veroordeeld voor schending van de mensenrechten. En wel voornamelijk voor de te lange gerechtelijke procedures (56 keer, 44%), het recht op een eerlijk proces (48 keer, 38%) en het recht op vrijheid (25 keer, 20%). Vooral dit laatste soort schendingen zit in de lift. In 2012 tekende het voor twee op de drie veroordelingen van ons land. Het gaat bijna altijd om asielzoekers of illegalen.

Kritieken

En daar zit ook de belangrijkste kritiek op het Hof. Volgens meerdere landen en deskundigen (o.a. de voorzitter van ons Grondwettelijk Hof Marc Bossuyt) gaat Straatsburg zijn boekje ver te buiten in vreemdelingenzaken. Professor Matthias Storme vindt zelfs dat de politici ons land hebben "overgeleverd aan vreemde heersers". Anderen menen dat een vreemdelingenbeleid door Straatsburg onmogelijk wordt, ze spreken van een "gouvernement des juges".

Lees ook: "Cassatie levert mensenrechten over aan vreemde heersers"

Steeds meer kritiek op mensenrechtenhof in Straatsburg

JDW