Leesniveau van lagereschoolkinderen gaat achteruit

Print
Leesniveau van lagereschoolkinderen gaat achteruit

Leesniveau van lagereschoolkinderen gaat achteruit

Er is vernieuwde aandacht nodig voor de toetsen voor technisch lezen. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar tijdens het schooljaar 2011-2012 minder goed lezen dan hun voorgangers in 1995-1996. Dat meldt de Vrije-CLB-Koepel, die alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding verenigt.

Het VCLB-leerlingvolgsysteem, ontwikkeld door de vrije centra voor leerlingenbegeleiding, bevat signaleringstoetsen voor technisch lezen, spelling en wiskunde waarmee de voortgang van leerlingen van nabij wordt gevolgd. De normen voor die toetsen zijn aan vernieuwing toe en die voor technisch lezen zijn inmiddels af.

Daling tegenover 1995-1996

Bij 1.400 leerlingen uit 70 basisscholen werden testen afgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in het eerste, tweede en derde leerjaar in 2011-2012 minder goed lezen dan hun voorgangers in 1995-1996. De resultaten werden vergeleken met het gemiddelde van heel Vlaanderen.

"Als we deze gemiddelden vergelijken met de gevonden resultaten bij de eerdere normering van de leeskaarten tijdens het schooljaar 1995-1996, zien we dat er bij de alle toetsmomenten een daling is", zegt algemeen directeur Stefan Grielens (foto).

Geen effect door anderstaligen

De daling blijft wanneer de leerlingen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, niet mee opgenomen worden. "Het toenemend aantal anderstalige leerlingen binnen het Vlaamse onderwijs kan deze daling dus niet verklaren", aldus Grielens.

Lezen is volgens Grielens een belangrijk maatschappelijk gebeuren. "Kunnen lezen is immers een belangrijke voorwaarde om het verdere onderwijs te kunnen volgen. Je hebt een bepaald (minimum)niveau nodig om te kunnen functioneren binnen onze maatschappij.

Zelfstandigheid

Anders kan je de ondertiteling van een tv-programma niet volgen, de krant niet lezen, de handleiding van je keukenrobot niet begrijpen. Zodra kinderen kunnen lezen, kunnen ze heel wat informatie zelfstandig verwerven en verwerken", luidt het.

Belga, archieffoto