Open VLD wil prijs sticker grof vuil drastisch omlaag

Francis Croes

Tijdens de gemeenteraad in juni keurde de meerderheidscoalitie van CD&V en N-VA de invoering van een sticker voor het omhalen van grofvuil van 20 goed euro per stuk goed. Dit gebeurde onlangs ook in 29 van de 44 andere Limburgse gemeenten. Maar volgens Open VLD houdt het uitvoeringsbesluit van dit belastingsreglement voor Kortessem in dat de burger er tot 6 maal meer betaald voor zijn grof vuil dan in de andere Limburgse gemeenten, die deze belastingsticker invoerde. Gemeenteraadslid Philip Knapen Open VLD: “Het verschil zit zoals het vaak is in de kleine letters. In alle andere Limburgse gemeenten mag je voor 1 sticker 2 m³ grof vuil buiten zetten zonder beperking op het totale gewicht. Volgens de statistieken van Limburg.net is 2 m³ gemiddeld genomen goed voor 400 kg. Hierbij mag elk stuk dat je buiten zet niet meer wegen dan 70 kg. Deze gewichtsbeperking per individueel stuk lijkt ons normaal omdat het ook hanteerbaar moet blijven voor de mensen van de ophaaldienst. In onze gemeente heeft de CD&V/NV-A meerderheid er echter voor gekozen dat het totale gewicht van het grof vuil per sticker niet zwaarder mag zijn dan 70 kg.

Op de gemeenteraad hebben wij nog getracht om deze gewichtsbeperking te laten schrappen maar de meerderheid heeft ons niet gevolgd. In de praktijk betekent dit dat indien je in Kortessem 2 m³ grof vuil wilt buitenzetten met een gewicht van 400 kg, je niet zoals in alle andere Limburgse gemeenten 1 maar wel 6 stickers moet plakken, met name een sticker voor elke 70 kg. Dat betekent dan maar liefst € 120.

Daarom vragen wij dan ook dringend om het tarief van de sticker in onze gemeente verhoudingsgewijs aan te passen. Als 20 euro elders goed is voor 400 kg dan mag je voor een maximum totale gewicht van 70 kg, in Kortessem, niet meer aanrekenen dan 3,5 euro. Op die manier komen we op een zelfde prijs van 0,05 euro per kilo zoals in de meeste andere Limburgse gemeenten."

Francis Croes

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer