"Filip kan pas koning worden na nieuwe verkiezingen"

"Prins Filip kan pas de eed als koning afleggen na verkiezingen. Dat leert artikel 95 van de grondwet". Dat beweert grondwetsspecialist en Gents N-VA-gemeenteraadslid professor Matthias Storme.

jdewit

"Wat er moet gebeuren bij troonsafstand, staat niet in de grondwet", zo zegt de prof. "Maar er is artikel 95. Dat leert dat beide kamers een regent moeten aanduiden 'als de troon onbezet is'. Albert II heeft ontslag genomen, dus vanaf 21 juli is de troon onbezet".

Is Filip dan niet de zoon van Albert en erft hij dan niet de troon? Storme: "Volgens artikel 85 van de grondwet kan iemand inderdaad maar koning worden door erfopvolging. Erfopvolging veronderstelt mijns inziens echter dat de vorige koning is overleden. Volgens ons burgerlijk wetboek (artikel 718) valt een erfenis maar open bij het overlijden. En dat is hier niet het geval. Koning Albert II is niet dood. En voor troonsafstand is er geen grondwettelijke bepaling. Men kan zich dus de vraag stellen of de kamers geen regent moeten aanduiden en nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven."

Prins Filip zou dus pas de eed als koning kunnen afleggen na nieuwe verkiezingen, die op 21 juli onmiddellijk zouden moeten worden uitgeschreven.

Plakkaat

Storme heeft nog andere vragen. "Filip is gedoopt als Filips. Dat hoor je duidelijk op de beelden van de doopplechtigheid. Kan hij zich nu dan wel koning Filip noemen. Moeten we het niet over koning Filips hebben? Hoe is de naamverandering gebeurd? Ook dat mag wel eens opgehelderd worden".

In republikeinse kringen op Facebook roept men het Belgische parlement op tot een nieuw Plakkaat van Verlatinghe. Dat officiële document van de Nederlandse Staten-generaal van 26 juli 1581 verklaarde dat de Spaanse koning Filips II, die toen ook de Nederlanden (en dus ook het huidige België) bestuurde, vervallen was van de troon. Het was eigenlijk een eerste onafhankelijkheidsverklaring van Nederland en België. Op Facebook wordt nu opgeroepen om zo'n twee Plakkaat uit te vaardigen tegen de naamgenoot van Filips II.

JDW

Archieffoto