Obama roept op tot steviger optreden tegen klimaatverandering

Print
Obama roept op tot steviger optreden tegen klimaatverandering

Obama roept op tot steviger optreden tegen klimaatverandering

De Amerikaanse president Barack Obama is dinsdagavond (onze tijd) begonnen met zijn toespraak over klimaatverandering. In zijn toespraak in de Georgetown University in Washington zal hij een plan bekendmaken om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen.

Obama wees op de stijgende globale temperaturen en recente door het weer veroorzaakte rampen om de mensen warm te maken voor steviger optreden tegen de klimaatverandering.

"De vraag is niet of we iets moeten doen", zei het Amerikaanse staatshoofd, "de vraag nu is of we de moed hebben iets te doen voordat het te laat is". "De Amerikanen, overal in het land, betalen al de prijs voor het gebrek aan actie (tegen het broeikaseffect, nvdr)", zei Obama.

De VS-president zei de Dienst voor Milieubescherming (EPA) opdracht te hebben gegeven om nieuwe normen uit te werken die de emissie van broeikasgassen van kolencentrales aan banden leggen. Voorts beloofde hij dat het controversiële pijplijnproject Keystone XL tussen Canada en de VS niet zal goedgekeurd worden mocht blijken dat die tot een toename van broeikasgassen leidt. Keystone XL moet ruwe olie en verdunde bitumen vervoeren van Alberta, Canada, naar verschillende plaatsen in de VS.

Belga

Foto EPA