Duurzaam Limburg

Klimaat is een zaak van elke Limburger

Tegen 2020 wil Limburg klimaatneutraal zijn. Dat betekent zo leven, werken en wonen dat er geen schadelijke broeikasgassen (CO2) vrijkomen want die helpen de aarde opwarmen. Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove en Ignace Schops, internationaal ambassadeur van biodiversiteit, zetten de lijnen uit.

mceulemans

Jong en oud welkom

"Elke Limburger, jong en oud, kan zijn steentje bijdragen", beklemtoont gedeputeerde Vandenhove. "Nu al helpen we Limburgers om energie te besparen, onder meer voor woningisolatie en het gebruik van spaarlampen. Ik droom ervan een teller te laten ontwikkelen waarmee je de CO2-uitstoot bij elke actie kan berekenen."

Antwoord op crisis

"Klimaatneutraal leven is zelfs een antwoord op de economische crisis", vult Ignace Schops aan."Kijk maar naar Duitsland, waar dankzij investeringen in zonne-energie en windmolenparken nu al meer mensen in de alternatieve energie werken dan in de autosector." Gedeputeerde Vandenhove: "We willen gemeentebesturen en groepen mensen ook aanzetten tot samen investeren in alternatieve energie, zoals samenleggen voor zonnepanelen op het dak van het buurtschooltje."

Streekproducten kopen

"Het kan ook heel eenvoudig met boodschappen doen", aldus nog Ignace Schops. "Te voet of met de fiets naar de winkel, om daar producten uit de eigen streek - dus zonder groot transport - te kopen. Is een 'footprintlabel' - een kwaliteitsmerk van de ecologische voetafdruk - geen goed idee? Het stimuleert mensen tot bewuster kopen." Gedeputeerde Vandenhove: "Daarbij willen we iedereen mee, zeker ook de sociale doelgroepen."

Info: www.limburgklimaatneutraal.be