Aantal 55-plussers met job stijgt

Print
Aantal 55-plussers met job stijgt

Aantal 55-plussers met job stijgt

Momenteel heeft 40,5 procent van de 55- tot en met 64-jarigen in België een job. Dat is een stijging met 2,1 procentpunten tegenover dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.
p>Vooral het percentage vrouwelijke 55-plussers met een job neemt toe.

Uit de cijfers blijkt voorts dat de werkloosheid bij de jongeren (15-24 jaar) fors stijgt. De werkloosheidsgraad in die categorie nam tegenover vorig jaar toe met 4,5 procentpunten tot 23,3 procent. Bij de jonge mannen nam de werkloosheid het sterkst toe: plus 5,6 procentpunten tot 24,6 procent. Bij jonge vrouwen ligt de werkloosheid met 21,6 procent wat lager, en ook de toename (+3,2 procentpunten) was minder scherp.

De werkloosheidsgraad in de groep 15-64 jaar is slechts met 1,3 procentpunt gestegen tot 8,5 procent. In die groep bedraagt de werkgelegenheidsgraad 61,3 procent. Bij mannen is dat 65,8 procent, en bij vrouwen 56,6 procent.

Foto: PhotoNews