Federale regering moet op zoek naar 524 miljoen euro

Om tegemoet te komen aan de afspraken met de Europese Commissie, moet de federale regering op zoek naar 524 miljoen euro. Volgend jaar is een inspanning van 3,5 miljard euro nodig. Dat meldt minister van Begroting Olivier Chastel, op basis van het verslag van het Monitoringcomité waarop de regering zich baseert voor haar begrotingscontrole.

tmas

"Het Comité meldt dat een inspanning van 524 miljoen zal gerealiseerd moeten worden om de doelstelling van een deficit van -2,5 procent voor Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) te respecteren, zoals dat werd bepaald in het Stabiliteitsprogramma", schrijft Chastel.

Oorspronkelijk moest ons land het begrotingstekort dit jaar nominaal terugschroeven tot 2,15 procent van het bbp, om in 2015 met een evenwicht aan te knopen. Bij de begrotingscontrole van einde maart kreeg de regering toestemming om dit jaar wat lager uit te komen, op voorwaarde dat er voor 1 procent van het bbp structurele maatregelen worden genomen en de staatsschuld onder de 100 procent blijft.

Het rapport van het Monitoringcomité vermeldt ook de economische vooruitzichten van volgend jaar. In 2014 schuiven de topambtenaren een inspanning van 3,5 miljard euro naar voren.

Minister Chastel zal samen met zijn collega's van het kernkabinet de laatste ramingen voor 2013 van de primaire uitgaven, de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en de sociale zekerheid analyseren. Zaterdag om 14.00 uur staat alvast een vergadering van het kernkabinet geagendeerd. Donderdag en vrijdag komen werkgroepen met experts van de verschillende kabinetten bijeen om die gegevens te analyseren.

Belga Archieffoto: minister Chastel

Meer over Olivier Chastel