Vakbonden willen belasting op overuren behouden

De vakbonden reageren afwijzend op het voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) om de belasting op overuren af te schaffen.

jrosquin

"Overuren betekenen minder tewerkstelling en zetten de bedrijven niet aan om meer personeel aan te werven", legt Didier Seghin, persverantwoordelijke van de liberale ACLVB, uit. "Het is een idee dat werknemers zal aanspreken die meer uren willen presteren, maar dat niet bijdraagt aan het collectieve belang."

Woorden die worden onderschreven door Angelo Basile, adjunct algemeen secretaris van het ABVV. "Indien men de overuren zou omzetten in gewone arbeidstijd, zou dat duizenden banen betekenen", zegt hij in een reactie. "Het belastingvrij maken van die overuren, zal de mensen zeker aanspreken maar lost sociaal gezien niets op." Volgens de socialistische vakbondsman zouden vooral de jongeren de gevolgen ervan ondervinden.

Belga

Foto: Belga Hendrik Bogaert

Lees ook: Bogaert wil belasting op overuren schrappen

Meer over Hendrik Bogaert