Bogaert wil belasting op overuren schrappen

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert stelt voor om de belasting op overuren af te schaffen. Daarmee wil hij iets doen aan de hoge loonkosten.

mceulemans

"Wie overuren wil presteren, moet dat zonder beperking kunnen doen, waarbij bruto gelijk moet zijn aan netto", argumenteert hij in De Tijd. "Voorwaarde is wel dat men die dag al acht uur ingeschreven is geweest", stelt Bogaert.

"Geen mini-jobs"

Naar het Duits model van mini-jobs wil de staatssecretaris alvast niet. "Zo'n jobs helpen de concurrentiekracht vooruit, maar zijn sociaal onaanvaardbaar", zegt de CD&V'er. Een fiscale vrijstelling kan volgens Bogaerts wél de economie stimuleren zonder de overheid in de kosten te jagen.

De Tijd heeft weet van plannen bij de CD&V-top om een constructie uit te werken die Vlaanderen toelaat met eigen middelen de loonlasten te verlagen. "Als je de loonlasten wilt verlagen, heb je heel wat middelen nodig", zegt minister van Financiën Koen Geens in de krant.

Voorgelegd aan Di Rupo

"Daarom moet de federale regering samen met de deelstaten nadenken over een manier waarop we zo'n algemene lastenverlaging kunnen financieren", aldus Geens. Gisteren zou Vlaams minister-president Kris Peeters het voorstel al aangebracht hebben bij premier Elio Di Rupo.

MCe Foto: Belga

Meer over Hendrik Bogaert