Verwerkers van groenafval lopen meer risico op medische klachten

Ook lage concentraties aan chemische stoffen onder de huidige richtwaarden kunnen nadelige effecten op de gezondheid hebben. Dat meldt de Universiteit Antwerpen dinsdag naar aanleiding van het doctoraat van studente en bedrijfsarts Ramona Hambach, die de risico's van een aantal metalen en groenafval onderzocht.

jrosquin

Ramona Hambach bestudeerde voor haar doctoraatsonderzoek de risico's van lage concentraties chemische stoffen zoals cadmium en lood. Daaruit kwam naar voor dat een blootstelling aan cadmium al vroegtijdige effecten op de nier kan veroorzaken bij concentraties beneden de huidige richtwaarden. Lood zou de effecten op de nier bovendien versterken. Vooral arbeiders uit onder meer de metaal-, bouw- of auto-industrie worden er aan blootgesteld, bijvoorbeeld bij het lassen, solderen of galvaniseren.

Volgens Hambach houdt ook de verwerking van groenafval risico's in. Tijdens het verwerken van dat afval kunnen micro-organismen en hun celbestanddelen vrijkomen, die een negatief effect kunnen veroorzaken op de gezondheid van werknemers.

"Uit ons onderzoek blijkt dat composteerders duidelijk meer klachten hadden van de luchtwegen, het maag-darmsysteem en de huid dan niet-blootgestelde werknemers", zegt Hambach. "Deze klachten zijn waarschijnlijk gerelateerd aan beroepsmatige blootstelling aan organisch stof en tonen de noodzaak van preventiemaatregelen in de compostindustrie aan."

Volgens de onderzoekster moeten ook de opleidingsprogramma's voor zowel preventieadviseurs in veiligheid als bedrijfsartsen herzien worden. "Men moet aandacht hebben voor onderwerpen zoals luisteren naar werknemers en het begrijpen van hun perceptie."

Hambach is zelf werkzaam als bedrijfsarts bij de preventiedienst Mensura. Ze werd deeltijds gedetacheerd naar de Universiteit Antwerpen.

Foto: PDR

Aangeboden door onze partners