Vlaamse carpoolparkings gemiddeld voor meer dan de helft bezet

Print
Vlaamse carpoolparkings gemiddeld voor meer dan de helft bezet

Vlaamse carpoolparkings gemiddeld voor meer dan de helft bezet

De carpoolparkings in Vlaanderen zijn voor gemiddeld zestig procent bezet. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) antwoordde op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Griet Smaers (CD&V).

Smaers vindt dat ingezet moet worden op een strategische aanleg van dergelijke parkings. Vooral de Antwerpse carpoolparkings, met een gemiddelde bezettingsgraad van 75 procent, doen het goed. De parkings in Oost- (55,8 pct) en West-Vlaanderen (59,5 pct) kennen een iets lagere bezettingsgraad.

Binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling beleid mobiliteit en verkeersveiligheid West-Vlaanderen, loopt een studie om mogelijke locaties voor carpoolparkings te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar succesfactoren en juridische, planologische en verkeerskundige randvoorwaarden om een prioriteitenlijst op te stellen. Ook wordt via een workshop nagegaan of de methodiek om potentiële locaties te bepalen, in andere provincies toegepast kan worden.

"Wanneer op de juiste locaties het juiste aanbod aan carpoolparkings wordt voorzien, kan dit een belangrijke stimulans zijn voor werknemers om aan carpooling te doen en zetten we in op verdere verduurzaming van het woon-werkverkeer", aldus Griet Smaers.

Belga

Foto Karel Hemerijckx