Open Vld vreest plaatsgebrek in kinderopvang

Print
Open Vld vreest plaatsgebrek in kinderopvang

Open Vld vreest plaatsgebrek in kinderopvang

Het aantal starters in de kinderopvang is de voorbije twee jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen op een parlementaire vraag van Vera Van der Borght (Open Vld). "Deze daling kan dramatische gevolgen hebben voor het aantal plaatsen in de kinderopvang in de toekomst", vreest ze. Open Vld vraagt dat minister Vandeurzen snel ingrijpt en niet wacht tot 2015 tot het nieuwe decreet over kinderopvang in werking treedt.

In 2010 startten 292 opvanginitiatieven in de kinderopvang, terwijl er dat vorig jaar slechts 189 waren, ofwel een daling met 33 procent. Nochtans lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, twee jaar geleden zijn Actieplan Zelfstandige Kinderopvang om het aantal stopzettingen in de zelfstandige kinderopvang te stoppen.

"Deze cijfers tonen echter aan dat het actieplan niet werkt. De financiële leefbaarheid van het zelfstandig initiatief in de kinderopvangsector komt in het gedrang en dat hypothekeert de ganse kinderopvangsector", aldus de Open Vld'ster. De zelfstandige kinderopvang is goed voor 40.000 plaatsen in Vlaanderen, ofwel bijna de helft van alle opvangplaatsen in de voorschoolse opvang.

Voor Open Vld zorgt het IKG-systeem voor problemen. In het systeem van inkomensgerelateerde ouderbijdragen in de zelfstandige kinderopvang bepalen de zelfstandige opvanginitiatieven niet langer vrij de ouderbijdrage, maar zijn deze inkomensgerelateerd, zoals bij de erkende, gesubsidieerde sector. In ruil krijgen ze van Kind & Gezin een vergoeding per dag per plaats. Omwille van een grotere financiële zekerheid stapten 40 procent van de zelfstandige initiatieven in het systeem. Maar door het toenemende succes werd het IKG-systeem onbetaalbaar en beperkt de minister nu de instroom.

Vera Van der Borght vraagt minister Vandeurzen nu al ondersteunende maatregelen te nemen in afwachting van het nieuwe decreet met een uniform financieringssysteem, dat pas in 2015 van kracht wordt.

Belga

Archieffoto