Vooruitzichten arbeidsmarkt slechter dan verwacht

Print
Vooruitzichten arbeidsmarkt slechter dan verwacht

Vooruitzichten arbeidsmarkt slechter dan verwacht

De vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zijn nu slechter dan enkele maanden geleden. Globaal gaat de Nationale Bank uit van het verlies van 17.700 banen dit jaar - 2.800 meer dan verwacht - en nog eens 6.000 volgend jaar. Opmerkelijk is de forse terugval in de zogenaamde conjunctuurgevoelige bedrijfstakken: circa 50.000 banen. Ook bij de overheid en het onderwijs wordt een nettodaling verwacht. Deze afname zou licht worden gecompenseerd door werkgelegenheid in de overige diensten (+23.000 jobs).

Doordat ook de bevolking op actieve leeftijd dit en volgend jaar toeneemt, met ruim 37.000 eenheden, stijgt dus ook de werkloosheidsgraad tot 8,7 pct volgend jaar. "2013 wordt het moeilijkste jaar, in 2014 zou de situatie licht moeten verbeteren", aldus de bankgouverneur.

Lees ook: Economisch herstel ten vroegste na de zomer

Klagen

De Belgische bedrijven klagen al langer over een competitiviteitsprobleem en dat bleek ook uit de exportcijfers: België blijft marktaandeel verliezen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Maar misschien er is ook een lichtje aan het einde van de tunnel: de dalende inflatie in ons land (0,9 pct dit jaar en 1,1 pct volgend jaar) zou de loonkosten per eenheid product doen dalen in 2014 met 0,2 pct.

"Er zijn aanpassingen gebeurd bij de berekening van de gezondheidsindex en dit vertaalt zich, weliswaar met een jaar vertraging, in de loonkost", merkte de gouverneur op. Of dit zal volstaan, hangt volgens hem ook af van wat er ter zake in de buurlanden gebeurt.

Belga