Gerecht wordt zelf verantwoordelijk voor centjes en personeel

Print
Gerecht wordt zelf verantwoordelijk voor centjes en personeel

Gerecht wordt zelf verantwoordelijk voor centjes en personeel

Het gerecht krijgt meer verantwoordelijkheid bij het beheer van zijn middelen en personeel. De ministerraad heeft zopas het derde luik van de justitiehervorming goedgekeurd.

Zoals geweten wil minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderen van 26 naar 12. Ze heeft al twee wetsontwerpen ingediend om die vermindering te realiseren én om de rechters mobieler te maken. Het derde luik van de hervorming gaat over het beheer van de centen en het personeel. Dat luik keurde de ministerraad vandaag goed.

Extra computer

Als de procureur nu een extra computer wil, dan moet hij die in Brussel gaan vragen bij de Federale Overheidsdienst Justitie. Voor een extra personeelslid moet zelfs een Koninklijk Besluit worden veranderd. De minister beslist dus over alles en de procedure is erg log. De regering wil de korpschefs (de procureurs en de voorzitters van de rechtbanken) zelf verantwoordelijk maken. Zij zouden aanvankelijk per gerechtelijk arrondissement een financiële enveloppe zou krijgen, één voor het parket en één voor de zetel. Met dat geld moesten ze het dan maar doen: als de telefoontaps in hun arrondissement te duur werden, dan moesten ze het geld elders zien te vinden in hun eigen potje.

Maar zover gaat de hervorming van Turtelboom niet. Er komen drie nieuwe nationale beheersorganen: één voor de parketten, één voor de rechtbanken en hoven en één voor het Hof van Cassatie. Die drie organen zullen met de minister onderhandelen over personeel en middelen en een overeenkomst met haar afsluiten. Daarna zullen die drie organen hun middelen en hun personeel verdelen over de gerechtelijke arrondissementen. Deze verdeling zal in overleg gebeuren op basis van plannen die de "directiecomités" van de gerechtelijke arrondissementen en hoven moeten opmaken.

"Twee nieuwe ministeries"

Binnen de Hoge Raad voor Justitie was al heel wat gemor over deze regeling. "Normaal gezien moesten alle gerechtelijke arrondissementen verantwoordelijk worden voor hun centen en hun personeel. Maar dat is niet zo. Er komen eigenlijk twee nieuwe 'ministeries' bij: één van parketmagistraten en één van zetelende rechters. Zij zullen de middelen verdelen, zoals de Federale Overheidsdienst Justitie dat nu doet. Hiermee worden de korpschefs van de parketten en de rechtbanken niet echt geresponsabiliseerd", zo luidde het donderdagavond al.

Waarom bovendien het Hof van Cassatie buiten alle hervormingen moet blijven is evenmin duidelijk.

Lees ook: De parketten en de gerechtelijke hervorming

JDW
Archieffoto PN