Aantal vrouwen in het onderwijs blijft stijgen

Print
Aantal vrouwen in het onderwijs blijft stijgen

Aantal vrouwen in het onderwijs blijft stijgen

Het aandeel vrouwelijke personeelsleden in het Vlaamse onderwijs stijgt jaar na jaar in de verschillende onderwijsniveaus. Voor de komende jaren is weinig verandering te verwachten daar mannelijke personeelsleden sterk oververtegenwoordigd zijn in de leeftijdsgroepen die met pensioen gaan en ondervertegenwoordigd bij de jongeren. Dat blijkt uit het antwoord van Onderwijsminister Pascal Smet op een schriftelijke vraag van Jos De Meyer (CD&V).

In de periode 2003-2004 tot 2011-2012 steeg het aandeel vrouwelijke personeelsleden in het gewoon basisonderwijs van 81,9 tot 85,8 procent, in het gewoon secundair onderwijs van 58 tot 61 procent en in het hogescholenonderwijs van 46,3 tot 50,5 procent.

Leeftijd

Er is ook duidelijk een verband tussen het aandeel vrouwen en de leeftijd. In het gewoon basisonderwijs daalt dit van 90,1 procent in de leeftijdsgroep 20-24 tot 75 procent bij 60-plussers. In het gewoon secundair onderwijs neemt het af van 71,4 tot 44,9 procent en in het hogescholenonderwijs van 62,8 tot 29,9 procent.

Volgens Smet zijn er heel wat argumenten om ook binnen onderwijs te streven naar een genderevenwicht. "Er zijn weliswaar geen wetenschappelijke aanwijzingen dat de onderwijskwaliteit in het geding zou komen door de toename aan vrouwelijke leraren, maar een evenwicht man-vrouw in de personeelsformaties zou het grote maatschappelijk vertrouwen dat onderwijs vandaag geniet, verder versterken en de aantrekkelijkheid van de sector ten goede komen.

Beroep aantrekkelijker maken

Een werkvloer met een goede mix van mannen en vrouwen vormt ook een betere werkomgeving". Smet stelt hierbij vooral zijn hoop op het versterken van de aantrekkelijkheid van het beroep en verwijst hierbij naar de voorstellen die hij doet in het kader van het loopbanendebat.

Belga
Archieffoto