45-plussers ondervinden al discriminatie op arbeidmarkt

45-plussers ondervinden al  discriminatie op arbeidmarkt

45-plussers ondervinden al discriminatie op arbeidmarkt

Niet alleen 50-plussers ondervinden moeilijkheden bij het solliciteren. Ook voor 45-plussers zijn er al problemen. Dat maakte het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bekend in haar jaarrapport.

Directeur Jozef De Witte: ‘Bij navraag zegt ongeveer de helft van de HR-managers dat de leeftijd van een kandidaat invloed heeft bij de finale selectie. Slechts 1 onderneming op 3 investeert in opleidingen voor 45-plussers. En 1 Belg op 3 vindt dat een onderneming met vooral 'oudere' werknemers minder goed scoort.’

Die gegevens sloten aan bij 'Te jong? Te oud?’, een opinieonderzoek over leeftijdsgebonden stereotypen op de werkvloer. Daarin vond 1 op 3 ondervraagden discriminatie op grond van leeftijd gerechtvaardigd. De Witte: ‘De werknemers zélf staan achter de stereotypen en achter het discriminerende gedrag van werkgevers. Geen wonder dat de werkzaamheidsgraad bij 15- tot 24-jarigen en bij 55-plussers in België ver onder het Europese gemiddelde ligt.’

Foto: PhotoNews