België ontsnapt aan Europese boete

Print
België ontsnapt aan Europese boete

België ontsnapt aan Europese boete

België heeft volgens de Europese Commissie "geen effectief gevolg" gegeven aan de begrotingsaanbevelingen om het begrotingstekort tegen 2012 onder de 3 procent van het bbp te krijgen. Toch ontsnapt ons land aan een boete. De commissie vraagt wel dat België er alles aan doet om "uiterlijk 2013" dit buitensporig tekort weg te werken.

Het nominale begrotingstekort moet volgens de Commissie dit jaar teruggebracht worden tot 2,7 procent van het bbp. Dit moet volgens de Commissie gepaard gaan met structurele besparingen van 1 procent.

Uiterlijk op 21 september moet de regering bij de Commissie verslag uitbrengen over de maatregelen die ze neemt om dit traject te kunnen volgen. Bovendien moet om de drie maanden gemeld worden welke vooruitgang is geboekt.

Verder doet de Commissie ook zeven specifieke beleidsaanbevelingen. Die gaan van een pensioenhervorming - met onder meer "een snelle afschaffing van vervroegde-uittredingsregelingen" - over verdere hervormingen van de mechanismen voor loonvorming tot een fiscale hervorming.

Wat dat laatste punt betreft, luidt het dat de belastingen op arbeid verschoven moeten worden naar "minder groeiverstorende grondslagen". De Commissie vraagt te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor milieubelastingen en heffingen op het particuliere gebruik van bedrijfswagens. Ook het aantal aftrekken in de inkomstenbelasting zou verminderd moeten worden.

Foto Isopix