Crisis treft vooral gezinnen met kinderen en huurders

Print
Crisis treft vooral gezinnen met kinderen en huurders

Crisis treft vooral gezinnen met kinderen en huurders

De economische en financiële crisis verslechtert vooral de situatie van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien. De situatie van ouderen is licht aan de beterhand. Dat besluit de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in haar jaarlijks rapport in kader van de Europa 2020-strategie.

Opvallend is dat de toename van het risico op armoede of sociale uitsluiting zich uitsluitend bij huurders toont. Volgens het rapport blijft de sociale impact van de crisis relatief beperkt in België. Het aantal personen met een risico op armoede of uitsluiting ging licht omhoog van 2,19 miljoen in 2008 naar 2,27 miljoen in 2011.

Armoede terugdringen

De evolutie valt binnen de foutenmarge van de achterliggende enquête en blijft dus min of meer stabiel, argumenteert de overheidsdienst. Maar België gaat dus niet de goede richting uit. Europa 2020 wil het aantal personen in armoede of sociale uitsluiting tegen 2020 teruggedrongen zien tot nog 1,81 miljoen, maar "de huidige budgettaire en economische context bemoeilijkt het behalen van die doelstellingen".

Bovendien lopen de resultaten uiteen naargelang de verschillende bevolkingsgroepen. Voor ouderen daalde het armoederisico van 23 procent in 2007 tot nog 19 procent in 2010, terwijl de tewerkstellingsgraad steeg van 34,5 procent in 2008 tot 39,5 procent in 2012. Beide percentages blijven wel onder het Europese gemiddelde.

Situatie kinderen verslechterd

Voor kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien, ging de situatie er echter op achteruit. Het armoederisico ging van 16,9 procent in 2006 naar 18,7 procent in 2010, terwijl het aantal kinderen in een gezin zonder werkende ouders steeg van 8,9 procent in 2008 tot 13,9 procent in 2010.

En ook het aantal kinderen in een gezin geconfronteerd met ernstige materiële deprivatie zat in stijgende lijn. Het percentage mensen dat dankzij een sociale uitkering boven de armoederisico kan leven, blijft doorheen de crisis wel stabiel op zo'n 45 procent.

Belga
Archieffoto