De Gucht haalt uit naar De Wever

Print
De Gucht haalt uit naar De Wever

De Gucht haalt uit naar De Wever

Open Vld-kopstuk Karel De Gucht is snoeihard voor het beleid van Antwerps burgemeester Bart De Wever. Volgens de eurocommissaris staat "het verdoken gesjacher met de Sinksenfoor" en "het leuren met stamnummers van West-Vlaamse voetbalploegen" volledig haaks op de ethische waarden en filosofische principes waar de N-VA-voorzitter zelf graag naar verwijst.

In een opiniestuk in De Standaard duikelt De Gucht woensdag een essay op van De Wever uit 2003. De jonge N-VA-voorzitter looft daarin het conservatisme van de Britse filosoof Edmund Burke als "sokkel" van zijn politiek handelen.

"Wanneer het individu de maat is van alle dingen, wordt alleen de gerichtheid op het eigen ik groter en staat de deur open voor een ongeremd en zuiver materialistisch egotisme", beschreef De Wever toen het "afschrikwekkend beeld" dat hij zag opdoemen. "De mens wordt klant van de overheidswinkel die almaar meer taken moet opnemen en gaat functioneren volgens de wetten van vraag en aanbod."

Maar laat dat nu net zijn wat De Wever zelf in de hand werkt als burgemeester, oordeelt De Gucht. "Tegen de achtergrond van het Sinksenfoor- en voetbalgesjoemel moeten die woorden bijzonder confronterend klinken", hekelt hij. De 'vreemdelingentaks' van 250 euro noemt De Gucht zelfs "ronduit onethisch".

De liberaal ziet het als bewijs van "het gevaar van zijn soort Vlaams nationalisme". "Zodra het aan de macht is, laten bestuurders zoals hij hun ethische koran vallen om de kermis te verplaatsen ter wille van enkelen of de stadskas te saneren op kap van zwakkeren. De geluidslast is voor de bewoners van sociale blokken."

Van een moderne ethische gemeenschap is dan geen sprake meer, besluit De Gucht. Volgens hem bewijzen de feiten ook dat niet enkel wie te kwader trouw is "de N-VA van De Wever kan verdenken van dit soort bekrompen nationalisme."

Foto AFP