Vergrijzing kost elk kind 181.000 euro extra

Print
Vergrijzing kost elk kind 181.000 euro extra

Vergrijzing kost elk kind 181.000 euro extra

Om de kosten van de vergrijzing op te vangen en dus de staatsfinanciën in evenwicht te houden, zullen kinderen die in 2010 geboren worden tijdens hun leven 181.000 euro aan belastingen moeten betalen. Dat schrijft De Standaard, die een studie van economen André Decoster en Pieter Vanleenhove (KU Leuven) en Xavier Flawinne (Universiteit Luik) kon inkijken.

De onderzoekers namen de 'generatieboekhouding' onder de loep. Hun rapport verscheen in Empirica. Het gaat om een geactualiseerde versie van het onderzoek uit 2011. Met de generatieboekhouding wordt er gezocht naar het bedrag aan belastingen en sociale bijdragen dat elke generatie tijdens zijn verdere leven zal moeten betalen en daar tegenover, het bedrag dat de overheid moet uitgeven aan onder meer sociale zorg.

Explosie overheidsuitgaven

Wijzigt de overheid haar beleid niet, dan zullen de staatsinkomsten toenemen tot 53,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2010 was dat nog 46,8 procent. Aan de andere kant zullen de (sociale) overheidsuitgaven exploderen tot maar liefst 64,8 procent van het bbp.

Zo zal een Belgisch kind dat in 2010 geboren werd tijdens zijn verdere leven 143.000 meer overheidssteun en sociale zorg ontvangen dan wat hij of zij aan belastingen en sociale bijdragen zal betalen. Het gaat om een gemiddelde, want niet voor alle baby's is de situatie gelijk. Bovendien spreken de onderzoekers van verschillen tussen de regio's en het geslacht van de kinderen speelt een rol.

Gepeperde rekening

Vandaag is 41 procent van de 50- tot 65-jarigen aan het werk. Om de kostprijs van de vergrijzing op te vangen, zal dat in de toekomst 70 procent moeten zijn. De eindrekening voor jongeren zou nog groter uitvallen dan de berekende 181.000 euro extra. Indien zij, net als de oudste bevolkingsgroepen, daar bovenop nog eens een gat in de overheidsfinanciën zouden mogen slaan, bedraagt de rekening 324.000 euro.

MCe
Archieffoto