Politievakbond tegen bodycam voor agenten

Print
Politievakbond tegen bodycam voor agenten

Politievakbond tegen bodycam voor agenten

Politievakbond VSOA is gekant tegen het invoeren van de bodycam. Dat beklemtoont de vakbond zondag opnieuw naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in de Marollen. Eerder had de politievakbond Sypol.be gepleit voor het invoeren van die kleine camera, die gemonteerd wordt op de pet van de politieman en situaties op het terrein kan registreren.

Politievakbond pleit voor invoeren bodycam na schietpartij Marollen
Man neergeschoten door politie in de Marollen

Voor de inzet van een steeds werkende camera zijn een aantal verplichtingen inzake melding en het verkrijgen van toestemming nog niet voldaan, zo verwijst de VSOA naar de wet van 2007 op de bewakingscamera's.

De vakbond uit ook de vrees dat sommige politiechefs de finaliteit van de camera uit het oog zullen verliezen en beelden zullen aanwenden in administratieve procedures of tuchtprocedures.

Ook camera's die enkel gebruikt worden in het kader van gewelddaden stuiten bij de VSOA op bezwaren. "Stellen dat de kwaliteit van de processen-verbaal erop vooruit zal gaan, en dat er geen discussie meer zal zijn over de interventie van agenten, geeft blijk van weinig vertrouwen in zijn ondergeschikten", stelt de vakbond.

De VSOA zegt ook dat op die manier het initiële geweld van de dader niet geregistreerd zou worden en enkel de reactie van de politieman gefilmd zal worden. De vakbond pleit dan ook voor een meer kordate aanpak van geweld tegen politiemensen en van valse klachten.

Belga