Crisiscentrum: "Voorbeeld van Osnabrück wel opgevolgd"

Print
Crisiscentrum: "Voorbeeld van Osnabrück wel opgevolgd"

Crisiscentrum: Voorbeeld van Osnabrück wel opgevolgd

"Het voorbeeld van Osnabrück is van bij het begin van de ramp opgevolgd door de experten van Wetteren." Dat zegt het crisiscentrum in Wetteren woensdagavond in een reactie op de berichtgeving van de VRT-nieuwsredactie, die stelde dat er lessen moesten getrokken worden uit een soortgelijke ramp met acrylnitril in het Duitse Osnabrück.

In een reportage liet de VRT een milieuambtenaar van het Duitse Osnabrück aan het woord, die na de ramp in Wetteren een mail had gestuurd naar het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, maar weinig reactie kreeg. Volgens de VRT werd de aangeboden hulp uit Osnabrück niet aangenomen, maar het crisiscentrum zegt dat het zich wel liet informeren over het voorbeeld van Osnabrück. "Op 13 mei werd zelfs een meeting georganiseerd in het coördinatiecentrum met Osnabrück 2002 en Louisiana 2012 als cases voor onze experten. De diensten van NMBS Holding namen zelf contact met de Deutsche Bahn en de betrokkenen bij de ramp in Osnabrück", aldus het coördinatiecomité.

De VRT stelde ook dat de sanering van het grondwater in Wetteren "wellicht" veel moeilijker wordt dan gedacht, op basis van de situatie in Osnabrück. "Het pompgemaal dat in Wetteren geleid heeft tot de verspreiding van de ACN (acrylnitril) in de riolering en dus extra problemen en evacuaties veroorzaakte, is voor de sanering een voordeel. Vanuit dit pompgemaal zijn in tegenstelling tot de ramp in Osnabrück, vrij snel grote hoeveelheden vervuild afvalwater afgevoerd naar schepen voor verwerking. In totaal werd zo reeds 4.400 kubieke meter verwijderd."

Blusschuim

In Osnabrück liep de sanering vertraging op door het daar gebruikte blusschuim, maar sindsdien is het "type schuim in gebruik bij de brandweer geëvolueerd", zegt het coördinatiecomité. "De wetgeving laat immers sinds 2011 geen PFOS-houdende schuimen meer toe. Dit betekent niet dat er geen fluor in de brandweerschuimen meer aanwezig is, maar de meer persistente stoffen (die in het milieu zouden opstapelen) zijn niet aanwezig. (..) Indien enkel met water zou geblust worden, zou de brandende ACN op water gaan drijven en daardoor de brand uitbreiden. De blusschuimen die gebruikt zijn op de site zijn al van dit moderne type. Zoals gesteld is het merendeel van het bluswater en zelfs de ACN reeds grotendeels afgevoerd."

Belga
Archieffoto