Geen schadevergoeding voor Pol Van den Driessche

Print
Geen schadevergoeding voor Pol Van den Driessche

Geen schadevergoeding voor Pol Van den Driessche

Pol Van den Driessche krijgt geen schadevergoeding van Humo-journalist Jan Antonissen voor het artikel ‘DSK in Vlaanderen, 20 jaar seksuele intimidatie’. De klacht van Van den Driessche is ontvankelijk, maar niet gegrond verklaard door de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Antonissen gaat dus vrijuit.

Van Den Driessche eiste 625.000 euro schadevergoeding van Antonissen na het artikel ‘DSK in Vlaanderen, 20 jaar seksuele intimidatie’ dat op 17 april 2012 in het weekblad Humo verscheen.

Verschillende voormalige medewerksters getuigden in het artikel over ongewenste seksuele intimiteiten door Van den Driessche. De man kwam door de publicatie in een mediastorm terecht en moest zijn politieke ambities als kandidaat-burgemeester van Brugge opbergen.

De burgerlijke rechter was van mening dat Antonissen niet in de fout ging: het artikel wilde de handelswijze van de kandidaat-burgemeester aan de kaak stellen. Op basis van 21 getuigen schreef hij een artikel over het gedrag van Van Den Driessche. Volgens de rechter kon Antonissen niet anders dan uitgaan van de waarheid over het gedrag van de politicus. Het gegeven dat Van Den Driessche geen klacht indiende tegen de getuigen, maar tegen de journalist, sprak eveneens boekdelen.

Foto Photo News