LETTERLIJK: Integrale mededeling over busongeval Sierre

Print
LETTERLIJK: Integrale mededeling over busongeval Sierre

LETTERLIJK: Integrale mededeling over busongeval Sierre

Het busongeval in Sierre is naar alle waarschijnlijkheid niet het gevolg van hartfalen of een zelfmoordpoging van de chauffeur. Dat besluit het openbaar ministerie van het Zwitserse kanton Wallis. Hierna volgt de integrale mededeling van het parket.

Het Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) heeft het laatste deskundigenverslag uitgebracht in verband met de ontdekte coronaire pathologie en een geneesmiddel dat paroxetine bevat dat de chauffeur dagelijks nam.
Bij de autopsie uitgevoerd de dag na het ongeval, werd bij de chauffeur een coronaire pathologie ontdekt in de linkerkransslagader.
Daarnaast is uit de gevoerde onderzoeken en uit de toxicologische analyses gebleken dat de chauffeur dagelijks een antidepressivum nam dat paroxetine bevat (Seroxat ®).
Deze elementen vereisten aanvullend deskundigenonderzoek door het CURML. Dat bracht onlangs zijn verslag uit op basis van de autopsie, de toxicologische analyses, de medische dossiers en de informatie van de behandelend geneesheer van de chauffeur.

Coronaire pathologie

Dit deskundigenonderzoek werd uitgevoerd door een professor geneeskunde, tevens cardioloog. Hij heeft in het bijzonder de volgende elementen weerhouden:

- de vastgestelde pathologie komt weinig voor bij jonge mannen;
- ze kan een acuut infarct, angina pectoris en/of een hartritmestoornis veroorzaken;
- ze zou een malaise kunnen veroorzaakt hebben die aan de basis ligt van het verlies van controle over het voertuig, maar die onmogelijk a posteriori vast te stellen is, zelfs al is dit fenomeen zeldzaam;
- in dit geval is er geen concreet element dat toelaat een eventuele flauwte van de chauffeur toe te schrijven aan een cardiovasculaire pathologie.

Gebruik van een geneesmiddel dat paroxetine bevat

Dit deskundigenonderzoek werd uitgevoerd door een geneesheer gespecialiseerd in vraagstukken inzake de geschiktheid om een voertuig te besturen . Hij heeft hoofdzakelijk gewezen op de volgende punten:

- paroxetine is een antidepressivum dat vaak voorgeschreven wordt voor de behandeling van depressies en gecommercialiseerd wordt onder de naam Seroxat ® of Deroxat ®;
- bijwerkingen (slaperigheid, slapeloosheid, agitatie, zelden tot zeer zelden verwardheid, hallucinaties, angstgevoel, paniek, trillen, duizeligheid) treden in het algemeen op tijdens de eerste weken van de behandeling, daarna past het organisme zich goed aan;
- paroxetine kan ook zelfmoordneigingen in de hand werken in een vroege fase van de behandeling;
- de chauffeur nam dit geneesmiddel sinds bijna twee jaar omwille van een depressie; de voorgeschreven standaarddosis werd met de helft verminderd begin 2012 met het oog op een volledige stopzetting later;
- volgens de Franse richtlijnen ter zake (er bestaan geen Zwitserse richtlijnen), is het dagelijks gebruik van paroxetine verenigbaar met een activiteit als beroepschauffeur;
- gezien de duur van de behandeling en de dosering, is het weinig waarschijnlijk dat de paroxetine de rijvaardigheid op het moment van het ongeval zou verminderd hebben;
- gezien de leeftijd van de chauffeur (34 jaar) en de duur van de behandeling, is het weinig waarschijnlijk dat de paroxetine een impulsieve zelfmoordneiging in de hand gewerkt heeft; de behandelend geneesheer van de chauffeur heeft trouwens verklaard dat er geen enkele aanleiding was om te denken dat zijn patiënt suïcidaal was.

Vervolg en einde van de procedure

De partijen werden ingelicht over de inhoud van dit deskundigenverslag, en meer algemeen over de resultaten van het onderzoek in zijn geheel.
De belangrijkste mogelijke oorzaken van het ongeval blijven bijgevolg een onoplettendheid en/of een malaise van de chauffeur. Aangezien deze oorzaken uitsluitend betrekking hebben op de chauffeur, wordt vooropgesteld de procedure af te sluiten.
Er zal binnenkort een geschreven synthese opgesteld worden ter attentie van de partijen, die een termijn zullen hebben om bijkomende onderzoeksdaden te vragen.

Foto Belga: Olvier Elsig, de procureur van het Zwitserse kanton Wallis