Toename van de werkloosheid door het slechte weer

Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen is in het eerste trimester van 2013 met 2% gestegen ten opzichte van het overeenkomstige trimester van 2012. Gemiddeld waren ze met 436.293, een toename met 8.578 personen. Dat blijkt uit cijfers van de RVA.

Hoewel deze stijging over het algemeen nog beperkt blijft binnen een zo ongunstige internationale conjunctuur, is ze desalniettemin niet eenduidig. Zo zien we tussen het eerste trimester van 2012 en het eerste trimester van 2013 een toename met 4,1% in Vlaanderen (163.052) en met 1,5% in Wallonie? (196.602) en een afname met 1,1% in Brussel (76.638); een toename met 4,8% van de mannelijke werkloosheid, maar nog steeds een afname (op jaarbasis voor het elfde trimester op rij) met 1,3% van de vrouwelijke werkloosheid; een toename van het aantal werklozen van minder dan 25 jaar met 5,4%, een toename met 2,9% in de leeftijdsklasse van 25 tot 49 jaar, maar een afname met 1,9% bij de 50-plussers.

De tijdelijke werkloosheid is tussen het eerste trimester van 2012 en het eerste trimester van 2013 gestegen met 22% in budgettaire eenheden. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer, die toegenomen is met 45%, terwijl de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen gestegen is met 9% ten opzichte van het eerste trimester van 2012. De schorsing voor bedienden is eveneens aanzienlijk gestegen, maar het betreft een veel kleiner aantal werknemers (maandelijks gemiddeld 2.310 bedienden in fysieke eenheden).

De vooruitzichten voor de volgende maanden blijven negatief. In het eerste trimester van 2013 is het aantal aankondigingen van collectief ontslag en het aantal faillissementen blijven stijgen, terwijl het aantal gepresteerde uren in de uitzendsector en de geregistreerde werkaanbiedingen van de arbeidsbemiddelingdiensten zijn blijven dalen.