Seks & Relaties

De moeilijkste sollicitatievragen beantwoord

Print

De moeilijkste sollicitatievragen beantwoord

Krijg jij al de bibber bij de vraag: "Vertel eens iets over jezelf?" Geen nood, tijdens een sollicitatiegesprek komen heel vaak dezelfde vragen naar boven. Ze zijn daarom nog niet gemakkelijk te beantwoorden, maar je kunt je antwoord wel zo goed mogelijk voorbereiden.

"Vertel eens iets over jezelf"

Bijna elk sollicitatiegesprek begint hiermee. Een beetje raar, aangezien de rekruteerder je cv doorgaans voor zijn of haar neus liggen heeft. De vraag wordt echter eerder gesteld om na te gaan hoe jij communiceert dan om te ontdekken wie jij eigenlijk bent. Je potentiële werkgever wil vooral checken hoe jij overkomt in een professionele situatie. Als jij namelijk meteen je hele levensverhaal begint te vertellen, dan toon je dat je misschien wel te familiair, te naïef, te nerveus of te chaotisch bent. Het is dan ook zaak om bij de feiten te blijven en gestructureerd en bondig te antwoorden. Houd de controle over je relaas, en blijf je woordenstroom de baas.

"Wat is jouw zwakste punt?"

Ook bij deze vraag hoef je niet meteen in angstzweet uit te breken. De rekruteerder wil hiermee nagaan hoe goed jij jezelf kent. De moeilijkheid hier is om niet in clichés te vervallen. Zeg niet dat je te perfectionistisch bent of te hard werkt, want dat klinkt wat slapjes en onoprecht. Bovendien moet je zorgen dat je uit de band springt. Ga dus op zoek naar een echt zwak puntje op professioneel vlak, waar je echter al aan hebt gewerkt of misschien zelfs al van af bent. Dat kan gaan van zaken overanalyseren tot een slechte postbeheerder zijn.

Leg uit wat je doet om dat trekje onder controle te houden. Zo kom je eerlijker over, spreid je zelfkennis tentoon en toon je meteen ook je bereidheid om aan jezelf te werken. Pik er wel geen negatief trekje uit dat een bepalende vaardigheid is voor de functie waarvoor je solliciteert, zo eerlijk hoef je nu ook weer niet te zijn.

"Wat kan jij bijdragen aan ons bedrijf?"

Een intimiderende vraag die grotendeels overeenkomt met "Waarom zouden we net jou moeten aannemen?" Probeer zo concreet mogelijk te antwoorden, door professionele verwezenlijkingen in het verleden te noemen en die te linken aan de functie waarvoor je solliciteert. Zorg ervoor dat je heel goed weet welke richting het bedrijf uit wil en wat de doelstellingen zijn. Alleen zo kan je jezelf overtuigend een plaatsje geven in het geheel. Als je in je vorige job bijvoorbeeld een netwerk van contacten hebt uitgebouwd dat ook relevant is voor het nieuwe bedrijf, vermeld dat dan.

Heb je al heel wat relevante werkervaring, wees dan niet bang om te tonen dat je visie hebt én de noodzakelijke ervaring om het bedrijf te helpen groeien. Zorg wel dat je het bedrijf niet negatief voorstelt door te zeggen dat je dit of dat toch aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Kleed je boodschap altijd positief in.

"Waar zie jij jezelf binnen vijf jaar?"

Dat je droomt van een lui leven op het Griekse platteland hoef je hier niet te vermelden. Een rekruteerder stelt deze vraag om na te gaan of jij wel eens over je loopbaan nadenkt, wat je ambities zijn én of jouw toekomstbeeld binnen het bedrijf past. Je antwoord bereid je dus maar best goed voor. Je hoeft niet expliciet te zeggen dat je binnen vijf jaar nog bij het bedrijf in kwestie wilt werken, maar je kunt bijvoorbeeld wel laten vallen dat je graag wilt doorgroeien en hoopt dat daar mogelijkheden toe zijn in het bedrijf. Misschien wil je wel opklimmen naar een leidinggevende functie, of wil je een echte specialist worden in een bepaald vakgebied? Elk concreet doel getuigt van gezonde ambitie. Een heel concrete droomjob beschrijven is geen goed idee, aangezien het dan lijkt alsof de job waarvoor je solliciteert maar een overgangetje is.

"Heb jij nog een vraag voor ons?"

Dit is meestal de afsluitende vraag, maar ze is wel zeer belangrijk. Zorg dat je zeker een aantal zinnige vragen klaar hebt, anders kan het lijken alsof je niet voor jezelf kunt denken, slecht voorbereid bent of ongeïnteresseerd. Een goede sollicitatie is een gesprek, geen kruisverhoor, dus er mag al eens een vraag van jouw kant komen. Vermijd sowieso vragen waarvan je het antwoord zo van de website van het bedrijf kunt aflezen, want dat getuigt van weinig voorbereiding.

De waslijst van wel 'aanvaardbare' vragen is heel lang. Het kan gaan van kleine, concrete dingen als "hoe verloopt de rest van de sollicitatieprocedure?" of "hoe zou mijn eerste werkweek eruit zien?" tot meer 'gedurfde' vragen. Het kan bijvoorbeeld vreemd lijken, maar je mag na een gesprek best polsen of ze je een geschikte kandidaat vinden. Zo kan de rekruteerder het al over mogelijke twijfels hebben, en kun jij daarop inpikken terwijl je toont dat je openstaat voor kritiek. Ook een vraag als "hoe gebeuren evaluaties in uw bedrijf?", "welke opleidingsmogelijkheden bieden jullie?" of "hoe zou ik uw verwachtingen kunnen overstijgen?" zullen worden geapprecieerd. Zo toon je interesse voor hún doelen, filosofie en mentaliteit.

Photo News / Metro

Niet te missen