Zaterdag tweede hoorzitting over herstart bedrijf Gielen

Print
Kortessem -
Het gemeentebestuur houdt nu zaterdag 18 mei om 10 uur, op de terreinen van het bedrijf Gielen NV , een tweede hoorzitting voor de omwonenden en de leden van de milieuraad en dit naar aanleiding van de milieuvergunningsaanvraag die het bedrijf had ingediend voor de herstart van haar bedrijvigheden op de KMO-zone Herbroek.

Een moeilijk dossier voor het schepencollege daar zaakvoerder Eugène Gielen vele jaren gemeenteraadslid was voor CD&V. Een eerste hoorzitting , in het kader van het openbaar onderzoek, vond in april op het gemeentehuis van Kortessem plaats.

De buurtbewoners uitten toen heel wat klachten over mogelijke milieuhinder en zagen een herstart van het bedrijf niet zitten.

Voor 27 mei dient het Kortessems schepencollege over deze milieuvergunningsaanvraag advies uit te brengen bij de bestendige deputatie en de provinciale diensten.

Burgemeester Tom Thijsen: De voorbije week liep het openbaar onderzoek af .
Er kwamen in het totaal 99 bezwaarschriften binnen. Het gemeentebestuur heeft slechts een adviesverlenende functie. Het is de deputatie van de provincie Limburg die een definitieve beslissing zal nemen over de milieuvergunning.

Het gemeentelijk advies gebeurt in alle openheid. Een open communicatie met de buurt en de leden van de milieuraad, een volledige inzage, informatie en toelichting over de inhoud van het dossier en de situatie ter plekke zijn cruciaal voor een goede besluitvorming waarbij de inspraak van de buurt en de milieuraad centraal staat.

Op deze tweede hoorzitting kan de site zelf bezocht worden en wordt de aanvraag van het bedrijf Gielen deskundige toegelicht aan al de betrokken partijen."

Maandagavond bezocht de meerderheidsfractie van N-VA onder leiding van eerste schepen Luc Dullaers reeds de site van het bedrijf Gielen op de KMO-zone Herbroek.

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio