Elektriciteitsverbruikers betalen deel aangepaste transmissietarieven

Print
 
Elektriciteitsverbruikers betalen deel aangepaste transmissietarieven

Elektriciteitsverbruikers betalen deel aangepaste transmissietarieven

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft de bijgestelde transmissietarieven van hoogspanningsnetbeheerder Elia goedgekeurd. Een deel van die tarieven worden verhaald op de bedrijven en de gezinnen, zo blijkt uit communicatie van de CREG en Elia. Eerdere tarieven waren onwettig verklaard door het hof van beroep van Brussel.

Het beroep was ingediend door verschillende elektriciteitsproducenten, aldus Elia. Zij zien de gemiddelde tarieven die zij moeten betalen in de periode 2012-2015 nu dalen met 52 procent. Daardoor stijgen de kosten voor de verbruikers. Of zoals de CREG dat formuleert: "Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit."

Concreet verhoogt het bedrag voor de elektriciteitstransmissie dat een gezin (met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh/jaar) moet betalen, dit jaar van 32 naar 35 euro. Vanaf 2014 wordt dat 39 euro. Industriële afnemers aangesloten op het hoogspanningsnet zien hun totaalfactuur met 1 à 2 procent stijgen, aldus nog Elia. Hun transmissietarieven nemen met 29 procent toe vanaf 1 juni 2013 en met nog eens 10 procent vanaf 1 januari 2014.

Archieffoto

Belga