Slechts 22% van beloofde bossen gerealiseerd in 15 jaar tijd

Print
Slechts 22% van beloofde bossen gerealiseerd in 15 jaar tijd

Slechts 22% van beloofde bossen gerealiseerd in 15 jaar tijd

"Vijftien jaar na het lanceren van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is slechts 40% van de beloofde extra natuurgebieden en 22% van de beloofde extra bosgebieden gerealiseerd. Wel is 59% van industriegebieden gerealiseerd en 70% van de ruimte die nodig is voor recreatie. Maar ook hier is nog serieuze weg af te leggen.

Van de 7.000 hectare extra industriegebied is maar 5.800 hectare gerealiseerd. Nochtans was die 7.000 hectare volgens VOKA en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen toen al ruim onvoldoende". Dat zegt Vlaams Parlementslid Bart Martens (sp.a, foto), voorzitter van de commissie leefmilieu.

In zijn commissie werd zopas een balans opgemaakt van dit Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het RSV is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid. Het RSV stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven.

"Er is echter veel te weinig vooruitgang geboekt", zo stelt Martens. "Ten opzichte van vorig jaar, bijna geen. In één jaar tijd is er slechts 100 hectare natuurgebied bij gekomen terwijl we nog 23.300 hectare te gaan hebben! Aan dit tempo zal het nog 233 jaar duren voor de ruimtebalans voor natuur wordt gerealiseerd", zo luidt het nog.

JDW

Foto: Belga
Bart Martens