Kamercommissie keurt nieuwe GAS-wet goed

Print
Kamercommissie keurt nieuwe GAS-wet goed

Kamercommissie keurt nieuwe GAS-wet goed

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde zopas dan toch na weken palaveren de nieuwe GAS-wet van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) goed. N-VA stemde mee met de meerderheid. Alleen de groenen stemden tegen en het VB onthield zich.

Wat staat er in?

* In alle gemeenten van dezelfde politiezone kunnen dezelfde GAS-boetes kunnen worden opgelegd. .

* Er komen enkele misdrijven bij, waarvoor de gemeenten voortaan ook GAS-boetes zullen kunnen opleggen: beschadigen van auto's en bepaalde parkeerovertredingen. Openbare dronkenschap komt er niét bij, hoewel het college van procureurs-generaal daarop al jaren aandringt en ook N-VA en FDF het uitdrukkelijk wilden. Binnen de meerderheid blokkeerde de PS dit onderdeel. Op voorstel van Bart Somers komt ook het binnenrijden van autoluwe zones zonder toestemming op de lijst van de GAS-boetes, tenminste als die overtreding door een "slimme" camera is vastgesteld.

* Een aantal misdrijven komen niét meer in aanmerking voor gasboetes: dreigen met aanslagen en valse informatie over aanslagen verspreiden.

* De maximumboete wordt 350 euro (nu: 250 euro). Voor minderjarigen komt ze op 175 euro (nu: 125 euro). .

* Naast de GAS-boetes kan de gemeente ook een gemeenschapsdienst (een verplichte opleiding, kleine werkjes van algemeen nut) opleggen aan mensen die overlast veroorzaken: 15 uur voor minderjarigen en 30 uur voor meerderjarigen.

* Ook een plaatsverbod wordt mogelijk voor maximum drie maanden.

* De leeftijd waarop je een GAS-boete kan krijgen zakt van 16 naar 14 jaar.

* Meer ambtenaren zullen een GAS-boete kunnen vaststellen. Problemen zoals die in Turnhout, waar gasboetes werden vernietigd omdat ze door een ambtenaar werden uitgevoerd die dat niet mocht doen volgens sommige rechtspraak, zijn niet meer mogelijk.

* De procedure wordt simpeler, ze mag nog maar 6 maanden duren voor een boete en 12 maanden als er bemiddeling is.

* Om de twee jaar moet binnenlandse zaken een rapport maken om de toepassing van de GAS-wet te evalueren.

JDW
Foto Belga