Vier kopschoppers gaan vrijuit

Print
Vier kopschoppers gaan vrijuit

Vier kopschoppers gaan vrijuit

De officier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant maakt bekend dat vier verdachten van het geweldsmisdrijf op de Vestdijk in Eindhoven zich voor de rechter moeten verantwoorden. Vier anderen gaan vrijuit.
Op 14 mei jl. heeft het Hof van Cassatie in België het cassatieverzoek van de 19-jarige verdachte behandeld. Het Hof van Cassatie heeft besloten dat deze verdachte moet worden overgeleverd aan Nederland. Het gaat om Brett Smits (19). Dit betekent dat de verdachte binnen 10 dagen aan Nederland wordt overgeleverd, waarna hij zo spoedig mogelijk voor de rechter-commissaris zal worden geleid. Het Hof van Cassatie in België behandelt op 28 mei het cassatieverzoek van de 17-jarige Brent L. Ook deze verdachte zal zich op enig moment moeten verantwoorden voor de rechter.

Op 13 mei jl. vond een regiezitting plaats van twee verdachten van het geweldsmisdrijf, Stef B. (15) en Tom K. (17). Tijdens deze zitting heeft de advocaat van de 17-jarige verdachte het verzoek aan de rechtbank gedaan om de twee Belgische hoofdverdachten door de rechtbank te laten horen. Dit verzoek is door de rechtbank toegewezen. Nadat de getuigen zijn gehoord, zal een inhoudelijke behandeling plaatsvinden.

De officier van justitie heeft besloten de vier overige verdachten van het geweldsmisdrijf niet verder te vervolgen. Het gaat om Andri N., Ismail B., Bob S. en Jordy M. Het politieonderzoek heeft uitgewezen dat deze vier personen niet actief hebben deelgenomen aan de geweldpleging door middel van fysiek of verbaal geweld. Er is niet gebleken dat ze op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de geweldpleging. Het enkele feit dat deze vier personen voorafgaand aan de geweldpleging tot dezelfde groep behoorden is geen reden om hen voor de latere geweldpleging te kunnen vervolgen.

Toon Verheijen