Sterk verhoogde waarden acrylnitril aan ontspoorde wagons

Print
Sterk verhoogde waarden acrylnitril aan ontspoorde wagons

Sterk verhoogde waarden acrylnitril aan ontspoorde wagons

Uit bodemonderzoek dat zondag werd uitgevoerd op de plaats van de treinramp in Wetteren, blijkt dat er vlakbij de ontspoorde wagons sterk verhoogde waarden acrylnitril aangetroffen werden in de bodem en het grondwater. Dat meldt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Volgende week wordt beslist welke saneringswerken er nodig zijn, maar die kunnen gelet op de verontreiniging langere tijd duren.

De OVAM nam op zondag 12 mei stalen van de bodem tot op een afstand van tien meter van het treinwrak. "Op acht plaatsen in de onmiddellijke omgeving van het treinwrak werden peilbuizen geplaatst. De stalen genomen in drie van de vier peilbuizen ten noorden van het wrak waar de werfzone voor de verwijdering van de tankwrakken wordt aangelegd, waren niet verontreinigd. In de vierde peilbuis werden licht verhoogde waarden teruggevonden in het grondwaterstaal, maar niet in het bodemstaal. In twee van de vier peilbuizen op tien meter ten zuiden van het wrak (de plaats waar de ontspoorde wagons liggen), werden sterk verhoogde waarden aan acrylonitril gevonden in bodem- en grondwaterstalen", stelt de OVAM.

Woensdag en de volgende dagen gebeuren nieuwe staalnames op de plaats van het ongeval (de spoorwegbedding), in oostelijke richting tot aan de Grote Vijverbeek en in westelijke richting tot aan de Warandelaan en de Victor Van Sandelaan. "Dit moet toelaten om een vollediger beeld te krijgen van de bodemtoestand ter plekke. In de loop van volgende week kunnen NMBS-Holding en de OVAM bepalen welke maatregelen of saneringsdaden nodig zijn om de verontreiniging verder aan te pakken", zegt de OVAM in een persbericht.

Mogelijk nog weken niet naar huis

Volgens spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel kan vermoedelijk op 23 mei gestart worden met de sanering. Het is nog niet duidelijk of de bewoners in de rode zone mogen terugkeren alvorens de saneringswerken achter de rug zijn. Als het om een ingrijpende sanering met uitgebreide afgravingswerken gaat, is het mogelijk dat die bewoners nog weken niet naar hun huizen kunnen teruggaan. Het gaat om een vijftigtal bewoners binnen de perimeter van 250 meter rond de plaats van het ongeval.

Belga

Foto Isopix