Open Vld dient voorstel van nooddecreet voor Noord-Zuid in

Open Vld'ers Marino Keulen, Dirk Van Mechelen en Patrick Dewael hebben dinsdag het voorstel van nooddecreet voorgesteld dat moet voorkomen dat de realisatie van het sluitstuk van de Limburgse Nood-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren jarenlang vertraging oploopt. Keulen zei te hopen een grote meerderheid achter het voorstel te krijgen.

tmas

De Vlaamse regering lijkt niet geneigd de decretale weg te kiezen, erkende Dewael, maar hij waarschuwde dat de milieuverenigingen al nieuwe procedures hebben aangekondigd.

Eind maart vernietigde de Raad van de State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de nieuwe omleidingsweg van de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren wegens een procedurefout.

De Vlaamse regering had compenserende maatregelen voor de omleidingsweg voorzien, maar daarvoor zijn 'dwingende redenenen van groot openbaar belang' die uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, wat volgens de Raad niet gebeurd was. Door de vernietiging moet de hele procedure worden overgedaan, wat een jarenlange vertraging kan kosten.

Voor de liberalen kan het niet dat een relatief kleine procedurefout de realisatie van de Noord-Zuid-verbinding op de helling zet. De mensen van Houthalen-Helchteren kreunen vandaag onder het zware verkeer door hun dorpskernen, waaraan de omleidingsweg een einde kan maken. Maar ook voor de economie is het sluitstuk van de Limburgse Noord-Zuidverbinding belangrijk, benadrukken ze.

Daarom kiest Open Vld de weg van het nooddecreet. "We hebben dit reeds gedaan met het Deurganckdok toen ik minister-president was", stelde Patrick Dewael. "In het nooddecreet bepalen we dat het project van groot openbaar belang is. Door die erkenning wordt de procedurefout, zoals opgemerkt door de Raad van State, ongedaan gemaakt en kan men verder zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen", verklaarde Marino Keulen.

Om niets aan het toeval over te laten hebben de indieners alle relevante documenten - motiveringsnota, plannen, plan-MER, maatschappelijke kosten-batenanalyse, ... - bij het voorstel gevoegd, goed voor enkele duizenden pagina's.

Belga Foto


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio